Csongrád megyei Tehetségpontok első találkozója Szegeden

Publikálva: 2017. november 10.

2017. október 26-án a Szegedi Dózsa György Általános Iskolában került megrendezésre a Csongrád megyei Tehetségpontok első találkozója.

A komplex személyiségfejlesztéssel járó tehetségfejlesztésnek, tehetséggondozásnak napjainkra hatékony terepe lett az iskola, az iskolai környezet, ahol nap, mint nap találkoznak e folyamat szereplői, azaz a pedagógusok, a fiatalok és a szülői környezet. Mindez összefügg azokkal a változásokkal, amelyek jó irányba terelték, terelik a hazai tehetséggondozás ügyét. Megalakultak, és egyre nagyobb hatékonysággal tevékenykednek a Tehetségpontok, melyek a hazai tehetséggondozás értékes, egyedi modelljei. Sikerük egyben a hazai tehetséggondozás sikere is.

A tehetséggé válás hosszú, összetett folyamat, melynek során sok fontos tényező, szereplő munkálkodik egyszerre. A tehetséget időben észre kell venni, meg kell találni, törődni kell vele, a siker érdekében pedig igen világos, jól meghatározott célok szerint végzett, összehangolt munkára, tapasztalatok megosztására, partnerekre és támogatókra van szükség. Csakis így tud hatékony, a jövő számára meghatározó lenni.

A tehetséggondozás célja, feladata tehát a tehetségek hatékony felkutatása, gondozása, mindenek előtt a Tehetségpontok hálózatos, egymással szoros kapcsolatot ápoló működésében, az erre hivatott szakemberekkel. E szakemberek, segítők munkája akkor lesz sikeres, ha összehangolt tevékenységet folytatnak, és arra törekednek, hogy tudásukat, tapasztalataikat egymással megosszák.

Ezen gondolatok mentén született meg a 2016-tól Regisztrált Tehetségpontként működő Szegedi Dózsa György Általános Iskolában az az elképzelés, hogy az intézményben megszervezzék a Csongrád megyei Tehetségpontok első találkozóját.

Az elképzelést tett követte, és október 26-án, a Szegedi POK koordinálásában, az Őszi Pedagógiai Szakmai Napok keretében megvalósulhatott ez a találkozó.

Egy jó hangulatú műhelymunkára került sor, azzal a közös szándékkal, hogy a jövőben is folytassák ezeket a találkozókat. Hiszik ugyanis, hogy együtt sok hasznos és szép dologra képesek, és biztos támpontot is nyújthatnak egymásnak.

A Csongrád megyében működő 46 Tehetségpont közül mintegy húszan fogadták el a meghívást, és küldték el koordinátoraikat. A közel két órás kötetlen beszélgetés egyik talán legfontosabb eredménye, hogy megismerhették egymást, egymás munkáját és törekvéseit, megosztottak egymással sok érdekes tapasztalatot, eredményt, információt. Mindannyian szükségesnek tartják a közös célok mentén történő együttgondolkodást. Elkötelezettek a tehetségekért való munkálkodásban.

A következő találkozót tavaszra tervezik a jelenlegi fórumon rész vevő oktatási szakemberek.

Menü

Navigáció