A Szolnoki Tankerületi Központ sikeresen pályázott a "Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása" elnevezésű, EFOP-3.3.5-17 kódszámú pályázatra

Publikálva: 2018. szeptember 7.

A Szolnoki Tankerületi Központ „Százszorszép bokréta” címmel pályázatot nyújtott be a "Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása" elnevezésű, EFOP-3.3.5-17 kódszámú felhívásra

Pályázatunk sikeres volt, így 70.699.728,- Ft támogatásban részesül a Tankerületi Központ, ami a pályázott támogatás 100 %-a.

 

A pályázati program a Szolnoki Tankerületi Központ irányításával működő Martfűi József Attila Általános Iskola, az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola, valamint a Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola közreműködésével, valamint segítők (önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatot végző középiskolai diákok) bevonásával valósul meg.

 

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projekt keretében fejlesztett oktatási és képzési tartalmakra épülve a projekt céljai a következők:

§  az intézmények oktatási szervezetének, tanulásszervezési platformjainak továbbfejlesztése, azaz a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok használatának beillesztése,

§  az egész életen át tartó tanulás kompetenciáinak iskolai fejlesztésének megalapozása a különféle témamodulokban megvalósuló tevékenységeken keresztül (nomád, nyelvi, környezetvédelmi, hagyományőrző, művészeti, sport, digitális, életvezetés-családi életre nevelés táborok),

§  a tanulók alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése,

§  a köznevelés intézmények hátránykompenzációs szerepének erősítése,

§  az intézményekben alkalmazott non-formális és informális szolgáltatások fejlesztése.

 

Az érintett iskolákban 2018. és 2019. év júniusának 3-4. hetében kerül sor a bentlakásos (6 nap/5 éjszaka) és a napközis (5 nap) tematikus tanulási alkalmak megvalósítására. A programok kivitelezése során elvárás a gyermekétkeztetésre vonatkozó jogszabályok alapján bentlakásos tábor esetén napi ötszöri (reggeli, déli meleg főétkezés, tízórai, uzsonna, vacsora), napközis tábor esetén pedig napi négyszeri étkezés biztosítása, aminek a költsége a szülőket nem terheli.

 

A 2018. évi programok - a gyermekek nagy örömére - sikeresen megvalósultak. Köszönjük a résztvevő pedagógusok, segítők és a szülők közreműködését!

 

A projekt tervezett időtartama és azonosító száma:

A projekt kezdésének ideje: 2018. március 1. befejezésének ideje: 2019. augusztus 31.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-167-2017-00010

Menü

Navigáció