A SZOLNOKI TANKERÜLETI KÖZPONT „A SZOLNOKI SZENT- GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE„ CÍMŰ, EFOP- 4.1.3-17-2017-00022 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTJE

Publikálva: 2020. szeptember 2.

Megvalósítási időszak: 2017.12.01 – 2018.11.07.
Az elnyert támogatás összege: 27.742.630,- Ft
Támogatási intenzitás: 100%

A projekt keretében megvalósuló beruházás során a Szolnok, Széchenyi István körút 22 szám alatti iskolaépületben a tornatermi öltözők, szertárak, tanári szoba, orvosi szoba és a vizesblokkok felújítását végeztük el. A padló – és falburkolatok illetve a beltéri nyílászárókkal együtt az elavult épületgépészeti szerelvények cseréje is megtörtént.

Menü

Navigáció