A SZOLNOKI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉPTÁNC AMI TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE - EFOP- 4.1.3-17-2017-00019 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT

Publikálva: 2020. szeptember 2.

Megvalósítási időszak: 2017.10.01 – 2018.10.31.
Támogatási összeg: 54.469.795,- Ft
Támogatási intenzitás: 100%

A fejlesztés során a mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések, és az azok elérését szolgáló folyósok, közlekedők felújítása valósult meg a projekt keretein belül.

Felújításra kerültek a tornatermi kiszolgáló egységek (öltözők, vizesblokkok, szertárak, orvosi szoba, tanári szoba), megvalósult a tornaterem nyílászáróinak cseréje, valamint a „Bartók-szárny” beázásainak megszüntetése.

Menü

Navigáció