„A jövőnek élünk…”

Publikálva: 2024. június 11.

Már hagyománnyá vált, hogy a Szegedi Tankerületi Központ a Dóm varázslatos épületében tartja pedagógusnapi ünnepségét. A fenntartó idén is köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a gyermekek oktatásában példamutatással, felelősségteljesen állnak helyt, és elkötelezettséggel nevelik a jövő felnövekvő generációit.

A Szegedi Tankerületi Központ 2024. június 6-án Szegeden a Dómban tartotta hagyományos pedagógusnapi ünnepségét.

Az eseményt jeles vendégek tisztelték meg jelenlétükkel. Elfogadta a meghívást Dr. Salgó László Péter, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal főispánja, Mihálffy Béla országgyűlési képviselő, Prof. Dr. Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora, Prof. Dr. Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese, Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója, Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Dr. Szenti Szabolcs Sándor rendőr alezredes, a Szegedi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, Tarnay Attila, a Pedagógusok Szakszervezetének Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezetének elnöke, valamint a Tankerületi Tanács több tagja is.

A Gróf Klebelsberg Kuno emlékhelyének megkoszorúzását követő ünnepség kezdetét ezúttal is orgonaszó jelezte, mellyel Dóbisz Áron, a Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola művésztanára köszöntötte a megjelenteket. Az orgonaművész Pünkösd vasárnapján abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a Szent Péter Bazilikában Ferenc Pápa ünnepi szentmiséjén orgonált, melyet az egész világon élőben közvetítettek.

 

Az ünnepi műsorban a Rókus Gyermekkar, a Rókusi Általános Iskola többszörösen kitüntetett kórusa működött közre. Vezényelt: Tóth Klára. Fellépésük méltó módon állított emléket a jubiláló ének-zene tagozat 70 éves múltjának.

 

Fotón: A Rókus Gyermekkar a Dóm oltára előtt

Fotós: Torjai Patrik

 

A rendezvényen Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi Központ igazgatója osztotta meg ünnepi gondolatait és értékelte a 2023/2024. tanév eredményeit.

Ezt követően a Rókusi Általános Iskola szólóénekeseinek, Somorjai Abigélnek, Tajti Kittinek és Tóth Fruzsinának gyönyörű énekhangja töltötte be a teret.

Az ünnepség további perceiben méltatások hangzottak el, és oklevelek, elismerések, díjak átadása következett.

Igazgató asszony köszöntötte Vincze Istvánt, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium matematika-fizika szakos pedagógusát, aki 2024. május 31-én a Belügyminisztériumban Trefort Ágoston-díjban részesült.

A Belügyminiszter Miniszteri Elismerő Oklevelét Dobos Edit, a Szegedi Fekete István Általános Iskola igazgatóhelyettese, valamint Bognár Sándor, a Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum igazgatóhelyettese vehette át. Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 36 pedagógus kapott.

Ezt követően Plesovszkiné Ujfaluczki Judit igazgató asszony a 2023/2024. tanévben a legkiemelkedőbb munkát végző intézményeket méltatta, és átadta a Szegedi Tankerületi Központ elismeréseit.

A Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a kiemelkedően magas színvonalú intézményi rendezvények szervezése, a nevelő-oktató munkában kifejtett eredményes innovatív tevékenysége elismeréseként „Innovatív iskola” címet kapott.

„Módszertani megújulásért” díjjal három intézmény, a Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskolája és a Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola munkáját ismerte el a fenntartó. A díj odaítélésének legfőbb szempontjai: a nevelőtestület folyamatos szellemi, szakmai megújulása, a szakmai programok disszeminációja terén végzett hatékony munka, illetve az aktív tanulószervezetté válás megvalósítása a Komplex Alapprogramhoz kapcsolódóan.

A kínai nyelvoktatás terén végzett kiemelkedő nevelő-oktató tevékenységéért, a tanulók tehetségének kibontakoztatásáért, az idegen nyelvi tehetséggondozásért „Pro Lingua” díjat vehetett át a Szegedi Eötvös József Gimnázium és Általános Iskola.

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit igazgató asszony kiemelte, hogy a nyugdíjba vonuló pedagógusok között vezetői feladatokat ellátó kollégák is vannak, akiknek külön is megköszönte eddigi elhivatott igazgatói vagy helyettesi munkáját. Méltatták Ollmann-né Lovászi Ágnes (Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola), Dobos Edit (Szegedi Fekete István Általános Iskola), Kozmérné Hattinger Katalin (Szegedi Városi Kollégium), Dr. Szuromi István (Szegedi Dózsa György Általános Iskola), valamint Mészáros Zsolt (Béke Utcai Általános Iskola) vezetői tevékenységét.

A rendezvényen az iskolarendőrök munkáját is megköszönte a fenntartó. Két iskolarendőr, dr. Pőcze Tünde rendőr őrnagy, a Szegedi Rendőrkapitányság Mórahalmi Rendőrőrsének csoportvezető nyomozója, valamint Molnár Martin rendőr főtörzsőrmester, a Szegedi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának körzeti megbízottja külön elismerésben részesült az intézményekkel való hatékony és kiemelkedő együttműködéséért, a bűnmegelőzés és a biztonságos közlekedésre nevelés terén végzett elkötelezett tevékenységéért.

A rendezvény zárásaként - a hagyományoknak megfelelően – a résztvevők koszorút és virágot helyeztek el Gróf Klebelsberg Kuno sírhelyén a Dóm altemplomában.

 

Fotón: Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgató és Dr. Salgó László Péter főispán a megemlékezés koszorúját helyezik el az egykori kultuszminiszter sírjánál.

Fotós: Torjai Patrik

Menü

Navigáció