„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása”

Publikálva: 2023. február 24.

A Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskolája mintegy mottóként tűzte virtuális zászlajára Morus Tamás fenti gondolatát. A Szeged-Tápé városrészben működő intézmény erős szálakkal kötődik a helyi hagyományokhoz, és mindent meg is tesz azok megóvása, ápolása érdekében.

„Menjen a tél, jöjjön a tavasz!” – skandálták a télbúcsúztató, tavaszköszöntő rigmust a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskolájának alsó tagozatos diákjai február 21-én azon a rendezvényen, melyet első alkalommal szerveztek meg a tápéi iskola udvarán.

A télűző hagyomány felidézésével a programban részt vevő gyerekek a farsang legzajosabb, legharsányabb szakaszában, vagyis a „farsang farkán” eltemették a telet és vele együtt minden rosszat, eközben megismerték a téltemetéshez kötődő szokásokat, mondókákat, énekeket.

Látványos szalmabábút (kiszebábot) készítettek, melyet az esemény végén közösen elégettek. Eközben az énekkarosok régi, farsangi dalokat énekeltek, az alsó tagozatosok népi rigmusokkal, kereplőkkel, csörgőkkel, természetes anyagokból készített saját zajkeltőkkel űzték el a rossz időt, és hívogatták a tavaszt.

A gyerekek igazán sikeres télűző munkát végeztek, hiszen az esemény végére verőfényes napsütés jelezte a tavasz közeledtét, a természet éledését. 

Szeged-Tápé városrészben nagyon fontos érték a hagyományok tisztelete és megőrzése, így nem csoda, hogy a tápéi iskola pedagógiai tevékenységének részeként is hosszú évek óta széles körű hagyományőrző tevékenység folyik. Ennek köszönhetően az itt tanuló gyerekeknek és szüleiknek, nagyszüleiknek lehetőségük nyílik generációkon átívelő programok megvalósítására, az értékek mentésére, a helyi közösségek és az iskola viszonyának gazdagítására és mélyítésére.

Az intézmény pedagógiai programjában kiemelt helyen szerepel a városrész, Tápé hagyományainak megismerése és ápolása. Az alsó tagozatos gyerekek heti egy testnevelésórán ismerkednek a helyi népszokásokkal, táncokkal.  A néptáncoktatás igen népszerű a gyermekek és szülők körében.

A gyékényes mesterség alapjait az ötödik és hatodik osztályos tanulók technikaórán sajátíthatják el. Ezeket a foglalkozásokat a tápéi hagyományőrző közösség, a Gyékényből Szőtt Egyesület tagjai segítik.

A tápéi iskola szoros kapcsolatot ápol a helyiekkel. A településrész ünnepein, közösségi eseményein együtt van jelen több korosztály. Tápai búcsú, adventi készülődés, gyertyagyújtás, nemzeti ünnepeink, a népmese napja, a Tisza élővilágának emléknapja – mind, mind olyan alkalom, ahol az iskola együtt lélegzik a településrész lakosságával.

Az iskola pedagógusai minden alkalmat megragadnak arra, hogy elődeink bölcsességét továbbadják tanítványaiknak, és az ősi tudást összekapcsolják a fenntarthatóság, a környezettudatosság szellemiségével. A februári télbúcsúztató rendezvény is e gondolkodás szellemében született meg.

Morus Tamás gondolatát - „A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása” - a tápéi iskolában mottóként tisztelik. A "hagyomány" szó kulturális örökségünkre, az elődök által átadott tudásra utal, melynek ápolásával, életben tartásával megőrizhetők környezetünk értékei, sőt általa erősödik a közösség összetartozásának érzése is.

Menü

Navigáció