A beszerzés tárgya: az un. „Iskolatej program” keretében tejtermékek szállítása a 2020/2021-es tanévben a Sárvári Tankerületi Központ fenntartásában levő köznevelési intézmények (óvodások/általános iskolás tanulók) számára az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendeletben foglaltak alapján.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

 

Az ajánlatkérő:           Sárvári Tankerületi Központ

székhely és levelezési cím: 9600 Sárvár, Dózsa György utca 14.

telefonszáma: 95/795-205

képviselője: Rozmán László tankerületi igazgató

 

 

A beszerzés tárgya: az un. „Iskolatej program” keretében tejtermékek szállítása a 2020/2021-es tanévben a Sárvári Tankerületi Központ fenntartásában levő köznevelési intézmények (óvodások/általános iskolás tanulók) számára az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendeletben foglaltak alapján.

 

Az érintett köznevelési intézmények körét, a teljesítés helyét, továbbá a várható tanulólétszámot és az igényelt termékek megjelölését a felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza.


Ajánlattételi felhívás tárgya

Iskolatej program keretében a Sárvári Tankerületi Központ intézményei részére a 2020/2021. tanév teljes időszakára vonatkozóan szállítási feladatok ellátása.


Ajánlattételi határidő

2020. május 12. 13 óra

 

Az ajánlatok beérkezése:     Az ajánlatokat a Sárvári Tankerületi Központ címére (9600 Sárvár Dózsa György utca 14.) egy eredeti példányban, cégszerű aláírással, papír alapon, zárt borítékban valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni az Ajánlattevő nevét, továbbá „Iskolatej program 2020/2021 – Árajánlat” Az ajánlattételi bontás időpontja előtt felbontani tilos!

A hibás feliratozás nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az elkeveredésből idő előtti felbontásból adódó kockázat ez esetben az ajánlattevőt terheli.

A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig megtörténik. Az ajánlattételi határidő leteltét követően benyújtott ajánlat, mint elkésett ajánlat, érvénytelen.

 

Az ajánlattétel nyelve

magyar


Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Az ajánlatok bontására 2019. május 13-án 10 órai kezdettel kerül sor a Sárvári Tankerületi Központ székhelyén 9600 Sárvár, Dózsa György utca 14. szám alatt.

A bontási eljáráson az ajánlattevő szerveztek képviselői előzetes egyeztetést követően skype útján lehetnek jelen.

Az ajánlatok értékelése az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendeletben (továbbiakban Rendelet) meghatározott pontozás alapján történik.

 

Kapcsolattartó: Neulisztné dr. Czimber Katalin jogi referens tel: 95/795-235; e-mail: IhOOd4NJ0Ja2F0YWxpbi5jemltYmVyLm5ldWxpc3p0bmVAa2suZ292Lmh1.

 

Megkötni kívánt szerződés típusa: szállítási szerződés az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet 3. sz. melléklete szerinti tartalommal

 

 

Az árajánlat benyújtásakor csatolni kell:

-          átláthatósági nyilatkozat

-          „0”-ás adóigazolás

-          aláírási címpéldány

-          részletes ajánlat (amely tartalmazza a Rendelet 10. § (4) és (6) bekezdésében foglaltakra vonatkozó nyilatkozatokat is)

 

Kelt: Sárvár, 2020. május 4.

 

                                                              Rozmán László 

                                                          tankerületi igazgató      

                                                                  ajánlatkérő


Mellékletek:

1)      Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV.26.) FM rendelet alapján a 2019/2020. tanévben részt vevő intézmények létszámadatai

2)      Felolvasólap