Ajánlattételi felhívás a „Szállító beszerzése az Iskolatej program megvalósítására a Pécsi Tankerületi Központban” tárgyú beszerzéshez

Ajánlattételi felhívás

Beadási határidő: 2023. május 12.

Az ajánlatot postai úton vagy személyesen, egy eredeti példányban, cégszerű aláírással ellátva, papír alapon, zárt borítékban, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni legkésőbb 2023. május 12-ig, az alábbi címre:

Pécsi Tankerületi Központ
7621 Pécs, Színház tér 2.
Kovács Bernadett titkársági referens