EFOP-3.1.6-16-2017-00020

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00020

Projekt címe: A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Szegedi Tankerület intézményeiben

Szerződött támogatás összege: 344 905 946 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézményként működik, mely biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, általános iskolai tanulók nevelését-oktatását, egységes gyógypedagógiai, módszertani feladatként utazó gyógypedagógus hálózatot működtet, fejlesztő nevelés-oktatást lát el külön telephelyen. A projekt megvalósításával jelenlegi szakmai tevékenységeinket kívánjuk fejleszteni:

- Az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javítása, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő tevékenységek, programok, rendezvények, innovációkkal. Tudásmegosztás, disszemináció elősegítése szakmai műhelyek segítségével; Érzékenyítő tréningek, szülősegítő hálózat létrehozása, ezen belül tanácsadást, szakmai tájékoztató előadások szervezése, önsegítő csoportok létrehozása.

A teljes megyét lefedő Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat hátránykompenzációs szerepével, a rizikótényezők kiiktatásával, csökkentésével járulhat hozzá a gyermekek sikeres iskolai előmeneteléhez. A gyermekre és környezetére irányuló rendszer szintű beavatkozásokkal, tanácsadói tevékenységeivel, ágazatközi hálózatokba szerveződéssel tudja ezt a feladatát eredményesen ellátni. A projektben tervezett fejlesztések is ebben a szellemben készültek.

Szakembereink képzése során az újonnan kifejlesztett szakterületi protokollok ajánlásaiban szereplő korszerű terápiás, diagnosztikai módszerek elsajátítása folyik. Ezek alkalmazásához szerezzük be új terápiás és diagnosztikai eszközeinket.

Tájékoztató anyagok készülnek pedagógusoknak, szülőknek, más ágazatok szakembereinek a pedagógiai szakszolgálati tevékenységekről, ezek elérhetőségéről, a szakértői bizottsági eljárásokról, különböző diagnózisokról.

Az egyre inkább nehézséget jelentő viselkedésproblémák kezelésére resztoratív technikákra épülő modellprogramot hozunk létre partnerségben egy szegedi általános iskolával.

Saját élményű, tanulási problémákat szimuláló érzékenyítő program bevezetése történik megyei szinten. A BTMN, SNI gyermek iskolai nehézségeinek megértésével több pedagógus lesz nyitott új módszerek alkalmazására sikeres integrációjához.

Belső képzéseken, szakmai műhelyeken, egész napos szakmai rendezvényeken történik az új módszertani segédanyagok, eljárásrendek, kifejlesztett jó gyakorlatok átadása, melyeket feltöltjük honlapunkra is.

Komplex pályaorientációs programot dolgozunk ki, fejlesztő csoportokat indítunk el az SNI, BTMN tanulók sikeres előmenetelének támogatására.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.29