Tájékoztatás a 2021/2022-es tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményekben.

 

Ø  A tanköteles korba lépő gyermek általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség a szülő részére a KRÉTA felületén keresztül, és 16-án éjfélig van lehetőség a rögzítésre. Amennyiben a szülő/törvényes képviselő nem a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába íratja be gyermekét, akkor is meg szükséges adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezés során.

Ø  Abban az esetben is (online vagy személyesen) jelentkezni kell a kiválasztott általános iskolába, ha a szülő/törvényes képviselő a gyermeket a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni. Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napján is sor kerülhet. Amennyiben a szülő/törvényes képviselő módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.

Ø  Amennyiben a szülő/törvényes képviselő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény a saját KRÉTA rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően a szülő/törvényes ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik intézménybe.

Ø  A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7.§. és 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat alapján, az általános iskola által – a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – meghirdetett, előzetesen egyeztetett feltételek szerint. Ugyanakkor javasoljuk, hogy a szülők/törvényes képviselők elsődlegesen online bonyolítsák le a beiratkozást a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén, ahol, ebben az esetben szükséges a gyermek lakcímkártyájának feltöltése is.

Ø   Az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti intézmény körzetét a következő elérhetőségen ismerhetik meg: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

Ø  A tanév rendjében meghatározott beiratkozási napok elteltével 2021. április 19-én a kötelező felvételt biztosító, körzetes általános iskolába jelentkező körzetes gyermekek felvételre kerülnek. A körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében az intézményvezető legkésőbb 2021. április 23-ig dönt a felvételről, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, törvényes képviselőt, valamint az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét. A szükséges tájékoztatás érdekében azon gyermekek esetében is kell értesíteni a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti körzetes iskolát, akiknek a felvételi kérelmét az intézményvezető elutasította. Azon gyermekek szülei/törvényes képviselői, akik nem kerültek felvételre a nem körzetes általános iskolákba, megerősítik beíratási szándékukat a körzettel rendelkező általános iskolába. A megerősítő szándékot elegendő elektronikus módon megtenni az elutasító döntés véglegessé válásától számított 5 napon belül.

Ø  A kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, törvényes képviselőt.

Ø  A gyermek általános iskolai felvételéről szóló értesítésben az iskola felkéri a szülőt, hogy nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén megjelöli, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri gyermeke számára.

Ø  A szülők a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán segítséget kérhetnek gyermekük óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója – a rá vonatkozó esetekben, valamint a Kecskeméti Tankerületi Központtól is a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, beiratkozás rendje, online beiratkozással kapcsolatos kérdésekben.

 

 

Kecskemét, 2021.03.31.