A hallgatói asszisztensi program 2020.02.03-án indult együttműködési megállapodás aláírásával.

Az együttműködés tárgya egy olyan program kialakítása volt, melynek keretei közt a Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetének  III. évfolyam második féléves és IV. évfolyam első féléves tanító szakos nappali tagozatos hallgatói a Kaposvári Tankerületi Központ fenntartásába tartozó iskolákban részmunkaidős foglalkoztatásban pedagógiai asszisztensi feladatokat látnak el.

 

A program céljai közt szerepel a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben az elméleti-gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatban történő fejlesztése, a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, a feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás fejlesztése.

A program célja továbbá, hogy a hallgatók a gyakorlatban ismerjék meg a közvetlen pedagógiai munkát, és vegyenek részt annak előkészítő tevékenységében; segítsék a tanítók és napközis nevelők munkáját, szükség szerint a gondozási tevékenységet és a gyermekfelügyeletet; a tanórák alatt a tanító útmutatása alapján segítsék a tanulás eredményességét, aktív részvétellel támogassák az iskolai programok előkészítését és szervezését.

 

Az egyetem az órarend átalakításával biztosítja a foglalkoztatáshoz szükséges szabad napokat.

 

Az első évben 11 hallgatót és 10 intézményt érintett a kezdeményezés. A hallgatói program első évének lezárására 2021.01.31-én került sor.

A megállapodás 2. évében, 2021. február 1- jén 9 hallgató kezdte meg tevékenységét a Kaposvári Tankerületi Központ fenntartásában levő 9 intézményben az asszisztensi program keretében.

 

Mind az intézményi, a fenntartói oldal, mind pedig a hallgatói, az egyetemi oldal hasznosnak, eredményesnek és sikeresnek tartja a közös munkát.