Idén 90. évfordulójához érkezett a Rókusi Általános Iskola. A pandémiás helyzet miatt csendesen, de méltóságteljesen ünnepelnek az iskola pedagógusai és diákjai. A nagy közösségi gálarendezvényeket elhalasztották, helyette inkább sok kisebb programot kínálnak a diákok számára.

90 éves lett a Rókusi Általános Iskola!  Az eltelt évtizedek előtti tisztelgés visszafogottabb módját választotta az intézmény. Csokorba gyűjtötte a megjelent újságcikkeket, híradásokat, fotókat, és honlapján közzé téve emlékezésre hívta mindazokat, akik osztozni kívánnak az ünnep örömében. No és persze rengeteg jubileumi program várja a tanulókat.

A diákok nemzedékeit szeretettel felnevelő öreg klebelsbergi intézmény évfordulójával kapcsolatban így vall Marosiné Köntés Ibolya intézményvezető asszony:

Van tehát Rókusnak gyönyörű napsütéses iskolája”- kezdhetnénk így a megemlékezésünket iskolánk majd egy évszázados évfordulójának kapcsán. Ezek a szavak a 90 évvel ezelőtti régmúltba repítenek bennünket, de még a mai napig is töretlen büszkeséggel tölti el szívünket klebelsbergi örökségünk.

Az iskola 1930-as átadására maga az ország kormányzója, Horthy Miklós és felesége látogatott el Klebelsberg Kuno kultuszminiszterrel. 1930. október 25-én délután 2 órakor ünnepélyes keretek között adták át azt az intézményt, amelyben az alföldi népiskolai program ötezredik tanterme kapott helyet. Ezt a „nagyszabású és országos jelentőségű” eseményt a virágszirmok sokasága már nem jelezheti, de minden iskolánkba látogató vendég a bejárati ajtón belépve láthatja azt a márványtáblát, amely az iskolaavatás sok-sok évvel ezelőtti üzenetét hívatott hírül adni.

Iskolánk évfordulójának jeles napja, nemcsak egy tanterem átadását jelentette, hanem ennél sokkal többet, a nemzeti kultúránk tovább élésének zálogát is magában hordozta. Hiszen nem feledkezhetünk meg a két világháború közötti nehézségekkel teli korszakról sem, melyben egyedüli túlélési lehetőségként a szellem, a kultúra, az elme pallérozása adhatott menedéket.

A 90. évfordulón emlékezünk meg Szeghy Endre tanszékvezető professzor úrról is, aki Szegeden 1954-ben elsőként támogatta egy énekes osztály indulását a Rókusiban. Az 1965 óta működő angol tagozat létjogosultságát pedig Toldi István igazgató úr ismerte fel.

Ez a kezdet! A jövő boldogulásának alapjait ekkor vetették meg.  És hogyan ünnepelünk ma, 2020-ban? Ennyi év múltán?

Minden tudásunkat, képességünket latba vetve rajzolunk, írunk, számolunk és elénekeljük iskolánk 90. évfordulóját.

Minden szakmai közösség egyéni ötletei megvalósításával járul hozzá az emlékezéshez. Az iskolát ünnepi pompába a művészeti, alsós és napközis munkaközösség öltözteti. A humán munkaközösség tanárai vers- és prózaírásra ösztönzik a gyerekeket „Milyen 2020-ban rókusis diáknak lenni?” címmel. A könyvtárban könyvtárosaink iskolatörténeti kiállítást szerveztek a régi, még fellelhető dokumentumokból. A nyelvtanárok iskolaköszöntő projektet készítenek elő a 90-es számhoz kapcsolódva. A reál munkaközösség tanárai - szintén a 90-es szám bűvöletében - iskolatörténeti totó kitöltésére buzdítják a diákságot. A természettudományi munkaközösség tanárai 90 percnyi természetfilmmel járulnak hozzá az ünnephez. A testnevelők 90 évvel ezelőtti öltözetben sarkallják a gyerekeket a kijelölt 90 méteres táv futására. Az osztályfőnöki munkaközösség rajzpályázatára pedig minden osztály elkészíti a „Mi iskolánk-mi osztályunk” pályaművét. Az elkészült munkák az iskola falait díszítik.

Az ünnepélyes koszorúzási ünnepségen a bejárat melletti márványtábla előtt az osztályok képviselői helyezik el virágjaikat.

Így emlékezünk…

Az iskola mindenkori igazgatói, szülői közösségei, támogatói, pedagógusai, egykori és jelen diákjai a klebelsbergi örökséget nem feledve ma is fenntartják, méltó módon őrzik intézményünk értékeit, óvják és ápolják hagyományait, tovább öregbítik a rókusis hírnevet.

Ünneplő diákok az iskola 1930-as átadásán

Ünneplő kisdiákok 2020-ban

Az iskola vezetője és diákjai Klebelsberg Kuno emléktáblája előtt