A Széchenyi 2020 program keretében megjelent Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése című (EFOP-4.1.3-17 kódszámú) felhívás.
A Szerencsi Tankerületi Központ sikeresen pályázatot nyert EFOP-4.1.3-17-2017-00085 azonosító számon „Szerencsi Tankerületi Központ tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” címmel.
A projekt eredményeként a Szerencsi Tankerületi Központ 150,00 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatáshoz jutott.

A Széchenyi 2020 program keretében a Szerencsi Középiskolai Kollégium infrastrukturális fejlesztése valósul meg.
A projekt célja - a kollégium teljes tanulói létszámának és pedagógusainak -, igényeit kielégítő oktatási-nevelési háttér biztosítása.

A projekt megvalósítási időszaka: 2017. december 01. - 2018. október 31.

A pályázatban érintett oktatási intézmény: 
1. Szerencsi Középiskolai Kollégium – 3900 Szerencs, Kossuth út 19.
A 150 milliós európai uniós támogatás segítségével megvalósul az intézményben a tönkrement épületszerkezetek felújítása, belső terek építészeti felújítása, az épületben megszűnő szociális helyiségek pótlása és új szociális, helyiségek kialakítása. A földszinten teljes, nyílászáró felújítás és csere, új padlószerkezetek kialakítása, teljes gépészeti és elektromos felújítás
Az építészeti átalakítás keretében új helyiségcsoportok kialakítása (illemhelyek, akadálymentesítés), belső elektromos felújítások épületgépészeti rendszerek felújítása és új rendszerek telepítése (új víz- csatornahálózat, új, gázhálózat, új fűtési rendszer, új szellőzőrendszer). Az új gépészeti rendszerekhez szükséges, tartószerkezeti és építészeti átalakítások, az épület csatlakozó közmű rendszereinek felülvizsgálata és felújítása.