A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PKB/406/2023. számú támogatási szerződéssel összesen 70.000.000,- Ft, azaz hetvenmillió forint támogatást nyújtott a Veszprémi Tankerület részére oktatási intézményeinek épület-felújítására.

A támogatás összegéből 18.561.245,- Ft összeget a Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola udvar felújítási munkálataira, 51.438.755,- Ft összeget pedig a Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola tető- és a hozzá kapcsolódó szerkezetek felújítására biztosította kizárólag a Támogató.

A Veszprémi Tankerületi Központ a támogatási összeget a fentiekben meghatározott célokra használta fel az alábbi tartalommal:

1.    A Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola (8200 Veszprém, Cholnoky u. 21.) udvar felújítási munkálataira 18.561.245.- Ft-ot, melynek keretében megtörtént:

-       a lelátórendszer sérült vasbeton elemeinek javítása,

-        a lelátóra elhelyezésre került műanyag ülőkék (100db) beszerzése és rögzítése,

-        a sérült vasbeton támfal (virágtartó) javítása és színezése,

-        a kisebb támfal javítása és színezése.

-        A felújítás keretében az iskolaudvar aszfaltburkolata felbontásra került és új aszfaltburkolat készült térkő burkolatsávok beiktatásával.

Ezzel egyidejűleg a meglévő csapadékvíz- elvezető rácsos folyóka kitisztítása és átépítése is megtörtént.

2.    A  Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola (8200 Veszprém, Aradi vértanúk u. 2.) tető- és a hozzá kapcsolódó szerkezetek felújítási munkáira 51.438.755,- Ft-ot melynek keretén belül megvalósult:

-        A beázásokkal érintett 1785m2 tetőfelület új szigetelést kapott, ez az iskolaépület teljes tetőfelületének kb. 2/3 része

-       A tetőösszefolyók cseréje, és a lefolyócsövek kitisztítása is ezzel egyidőben történt.

-       Az épületen belül a beázás miatt veszélyessé vált álmennyezeti elemek és azok tartószerkezeti cseréje is megvalósult 47m2 felületen.

-       A tetőszigetelési munkák nagyságrendje miatt a Tankerület képviseletében műszaki ellenőr felügyelte a kivitelezési munkákat.