Törzskönyvi nyilvántartás adatai:

Alapítói jog gyakorlója:
VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT
8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):835530
Alaptevékenység államháztartási szakágazata:
841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám:15835530-2-19
KSH statisztikai számjel:15835530-8412-312-19
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):361762

Vezető:Szauer István
Kinevezés kezdete:2016.11.30.
Fejezet:
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Alapítás időpontja: 2016.11.30

Törzskönyvi bejegyzés dátuma:2016.11.29

Veszprémi TK törzskönyv

Alapító okirat 2023


Irányító / felügyelet:

Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.


Középirányító:
799656 KLEBELSBERG KÖZPONT (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46)


Alapítói jog gyakorlója:

736239 KORMÁNY (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3)

Szervezeti egységek vezetői


SZMSZ: Veszprémi TK SZMSZ PdfTájékoztató adatok


tanuló létszámok:

·   általános iskola: 9976 fő

·   középiskola: 2555 fő

·   gyógypedagógiai intézmény: 388 fő

·   kollégium: 618 fő

·   művészeti oktatás: 1790 fő

tankerületi központban dolgozók létszáma: 51 főProjektek

Európai Uniós Társfinanszírozású és Nemzetközi Projektek_2023

Hazai Projektek_2023

Pályázati együttműködések_2021

Költségvetési adatok:

5 millió Ft feletti szerződések 2022
5 millió Ft feletti szerződések 2023

5 milló Ft feletti szerződések 2024

Elemi költségvetések:

2017 költségvetés
2018 költségvetés
2019 költségvetés
2020 költségvetés 1
2020 költségvetés 2
2021 költségvetés
2022 költségvetés
2023 költségvetés
2024 költségvetés

Éves költségvetési beszámolók:
2017 beszámoló
2018 beszámoló
2018 beszámoló_1 sz módosítás
2019 beszámoló
2020 beszámoló
2021 beszámoló
2022 beszámoló
2023 beszámoló

Ász jelentés:

2021


Statisztikai adatszolgáltatások:


2021
- beruházás:
  * beruházás-összetétel
  * beruházás-statisztika
  * negyedév_I
  * negyedév_II

  * negyedév_III

  * negyedév_IVKSH jelentések:

- Információs és kommunikációs technológiák
- Környezetvédelmi ráfordítások
- Szállás:
 * Kozmutza Flóra Óvoda, Ált. Isk.Készségfejl.Isk.Kollégium
 * Magy-Angol Tannyelvű Gimn. és Kollégium
 * Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium
 * Veszprémi Középiskolai Kollégium


2022

  - 2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés I. n.év
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés II. n. év
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés III. n. év
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés IV. n. év 

2023

  - 2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés I. n.év
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés II. n. év
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés III. n. év
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés IV. n. év 

2024 
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés I. n.év


Közbeszerzési terv:


Közbeszerzési terv 2017

Közbeszerzési terv 2018
Közbeszerzési terv 2018 1 sz módosítás

Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési  terv 2019 1 sz módosítás

Közbeszerzési terv 2020
Közbeszerzési terv 2020 1 sz módosítás

Közbeszerzési terv 2020 2 sz módosítás

Közbeszerzési terv 2021

Közbeszerzési terv 2022 1sz módosítás
Közbeszerzési terv 2023

Közbeszerzési terv 2024


Adatvédelem:

Adatvédelmi tisztviselő
Az integritás tanácsadó feladatai
jegyzőkönyv bejeletés rögzítéséhez
NAIH éves jelentéshez ADATLAP 2021
NAIH éves jelentéshez ADATLAP 2022

NAIH éves jelentéshez ADATLAP 2023

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A közfeladatot ellátó szerv által fentartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai:
2023


Szabályzatok:

Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata

Archiválási szabályzat

Szakértői vizsgálathoz kapcsolódó hatósági ügyek


Információszabadság

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.

Az adatok az alábbi linken érhetőek el:A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírja, hogy a köznevelési információs rendszer (KIR) részeként működtetett intézménytörzs tartalmazza a köznevelési intézmények, továbbá azok fenntartóinak közérdekű és közérdekből nyilvános adatait.

KIR Intézménykereső

Elektronikusan intézhető ügyek