Közérdekű adatok

Törzskönyvi nyilvántartás adatai:

Alapítói jog gyakorlója:
VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT
8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):835530
Alaptevékenység államháztartási szakágazata:
841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám:15835530-2-19
KSH statisztikai számjel:15835530-8412-312-19
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):361762

Vezető:Szauer István
Kinevezés kezdete:2016.11.30.
Fejezet:
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Alapítás időpontja: 2016.11.30

Törzskönyvi bejegyzés dátuma:2016.11.29

Veszprémi TK törzskönyv

Alapító okirat 2023


Irányító / felügyelet:

Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.


Középirányító:
799656 KLEBELSBERG KÖZPONT (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46)


Alapítói jog gyakorlója:

736239 KORMÁNY (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3)

Szervezeti egységek vezetői


SZMSZ: Veszprémi TK SZMSZ PdfTájékoztató adatok


tanuló létszámok:

·   általános iskola: 9976 fő

·   középiskola: 2555 fő

·   gyógypedagógiai intézmény: 388 fő

·   kollégium: 618 fő

·   művészeti oktatás: 1790 fő

tankerületi központban dolgozók létszáma: 51 főProjektek

Európai Uniós Társfinanszírozású és Nemzetközi Projektek_2023

Hazai Projektek_2023

Pályázati együttműködések_2021

Költségvetési adatok:

5 millió Ft feletti szerződések 2022
5 millió Ft feletti szerződések 2023

5 milló Ft feletti szerződések 2024

Elemi költségvetések:

2017 költségvetés
2018 költségvetés
2019 költségvetés
2020 költségvetés 1
2020 költségvetés 2
2021 költségvetés
2022 költségvetés
2023 költségvetés
2024 költségvetés

Éves költségvetési beszámolók:
2017 beszámoló
2018 beszámoló
2018 beszámoló_1 sz módosítás
2019 beszámoló
2020 beszámoló
2021 beszámoló
2022 beszámoló
2023 beszámoló

Ász jelentés:

2021


Statisztikai adatszolgáltatások:


2021
- beruházás:
  * beruházás-összetétel
  * beruházás-statisztika
  * negyedév_I
  * negyedév_II

  * negyedév_III

  * negyedév_IVKSH jelentések:

- Információs és kommunikációs technológiák
- Környezetvédelmi ráfordítások
- Szállás:
 * Kozmutza Flóra Óvoda, Ált. Isk.Készségfejl.Isk.Kollégium
 * Magy-Angol Tannyelvű Gimn. és Kollégium
 * Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium
 * Veszprémi Középiskolai Kollégium


2022

  - 2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés I. n.év
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés II. n. év
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés III. n. év
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés IV. n. év 

2023

  - 2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés I. n.év
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés II. n. év
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés III. n. év
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés IV. n. év 

2024 
  - 2237 Beruházási statisztikai jelentés I. n.év


Közbeszerzési terv:


Közbeszerzési terv 2017

Közbeszerzési terv 2018
Közbeszerzési terv 2018 1 sz módosítás

Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési  terv 2019 1 sz módosítás

Közbeszerzési terv 2020
Közbeszerzési terv 2020 1 sz módosítás

Közbeszerzési terv 2020 2 sz módosítás

Közbeszerzési terv 2021

Közbeszerzési terv 2022 1sz módosítás
Közbeszerzési terv 2023

Közbeszerzési terv 2024


Adatvédelem:

Adatvédelmi tisztviselő
Az integritás tanácsadó feladatai
jegyzőkönyv bejeletés rögzítéséhez
NAIH éves jelentéshez ADATLAP 2021
NAIH éves jelentéshez ADATLAP 2022

NAIH éves jelentéshez ADATLAP 2023

Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatala

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A közfeladatot ellátó szerv által fentartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai:
2023


Szabályzatok:

Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata

Archiválási szabályzat

Szakértői vizsgálathoz kapcsolódó hatósági ügyek


Információszabadság

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.

Az adatok az alábbi linken érhetőek el:A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírja, hogy a köznevelési információs rendszer (KIR) részeként működtetett intézménytörzs tartalmazza a köznevelési intézmények, továbbá azok fenntartóinak közérdekű és közérdekből nyilvános adatait.

KIR Intézménykereső

Elektronikusan intézhető ügyek

Menü

Navigáció