Digitális kompetenciák – digitális környezeti nevelés a Ceglédi Tankerület intézményeiben.

A projekt fő jellemzői:

 • A támogatási konstrukció: VEKOP-7.3.3 Digitális környezet a köznevelésben

 • A projekt címe: „Digitális kompetenciák – digitális környezeti nevelés a Ceglédi Tankerület intézményeiben”

 • A szerződött támogatás összege: 109 497 903 Ft

 • A támogatás mértéke: 100%

 • A projekt azonosító száma: VEKOP-7.3.3-17-2017-00002

 • Kedvezményezett neve: Ceglédi Tankerületi Központ

 • A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01.

 • A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2021.08.31.

 

A projekt célja olyan, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által támogatott pedagógiai módszertani csomagok alkalmazásával megvalósított digitális pedagógiai környezet kialakítása, amely hozzájárul Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia illetve a Köznevelés-fejlesztési Stratégia célrendszereinek megvalósulásához, elősegíti az iskolából való lemorzsolódás mérséklődését és elősegíti a pedagógusok digitális módszertani kultúrájának növelését.

A projekt Felhívása szerint a projektben résztvevő intézményeknek egy közös kompetenciafejlesztési területet kellett választaniuk, amely a természettudományos megismerés támogatása. Ezen kívül 1 intézményben megjelenik a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása, további 1 intézményben pedig a szövegértés fejlesztésének támogatása, illetve a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása.

A projektben a következő köznevelési intézmények vesznek részt:


 • Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium: 13 fő pedagógussal és 177 fő tanulóval

 • Várkonyi István Általános Iskola: 10 fő pedagógussal és 220 fő tanulóval

 • Mátray Gábor Általános Iskola: 10 fő pedagógussal és 143 fő tanulóval

 • Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: 10 fő pedagógussal és 164 fő tanulóval

A Ceglédi Tankerületi Központ saját hatáskörében a projekt megvalósítása érdekében az alábbiakat vállalja:

 • Projektnyitó rendezvény megtartása a projekt társadalmi beágyazottságának növelése érdekében

 • A kötelező nyilvánosság biztosítása keretén belül „C” típusú tábla kihelyezése a Tankerületi Központ székhelyén, valamint a résztvevő köznevelési intézmények székhelyein

 • A projekt eredményeinek bemutatására projektzáró rendezvényt szervezünk.

 • Projektszinten 1 fő digitális módszertani asszisztens foglalkoztatását tervezzük

 • Projektgazdaként a projekt teljes időtartama alatt biztosítjuk a projektmenedzsment működését

 • A projekt során szakmai együttműködést alakítunk ki a Digitális Pedagógiai Módszertani Központtal, az EFOP-3.1.2-16 program kedvezményezett konzorcium vezetőjével (Eszterházy Károly Egyetem), illetve a Nemzeti Köznevelési Portál tartalmi fejlesztéséért felelős szervezettel