1. Külföldi tanulmányok hazai folytatása, ill. a külföldiek hazai tanulmányai (kijelölt intézmények és tájékoztató)

     A külföldről hazatérő, illetve Magyarországra érkező tanulók esetében             az integrálásra kijelölt intézmények

     Tájékoztatás a külföldi tanulmányok hazai folytatásáról, illetve a külföldiek 
     hazai tanulmányaival kapcsolatban

2. Dokumentumok

     Alapító Okirat

     Szervezeti és Működési Szabályzat

     Törzskönyvi Alapadatok

     Adatkezelési Tájékoztató

     A Ceglédi Tankerületi Központ szervezeti felépítése és egységeinek 
     feladatai

     A Ceglédi Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és
    alaptevékenységét meghatározó legfontosabb jogszabályok

3. Gazdálkodási adatok

     Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (2023 - Éves elszámolás)

     Éves Költségvetési Beszámoló 2023

     Elemi Költségvetés 2023.

     Éves Költségvetési Beszámoló 2022

     2022. évi közbeszerzési terv

     Elemi Költségvetés 2021

     Éves Költségvetési Beszámoló 2021

     Központi költségvetési szerv 2021. évi ellenőrzési jelentése

     Éves Költségvetési Beszámoló 2020

     Elemi Költségvetés 2020 I.

     Elemi Költségvetés 2020 II.

     Éves Költségvetési Beszámoló 2019

     Elemi Költségvetés 2019 I.

     Elemi Költségvetés 2019 II.

     Éves Költségvetési Beszámoló 2018

     Elemi Költségvetés 2018

     Éves Költségvetési Beszámoló 2017

     Elemi Költségvetés 2017

     5 milló Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2017_2018_2019

     5 milló Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2020_2021_2022

4. Szabályzatok

     Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

     Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a
     közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének 
     rendjéről szóló szabályzat

5. Elérhetőségek és ügyfélfogadás

     A Ceglédi Tankerületi Központ vezetőinek elérhetőségei

     A Ceglédi Tankerületi Központ elérhetőségei és ügyfélfogadási rendje

     A Ceglédi Tankerületi Központ felettes, illetve felügyeleti szerveinek 
     megnevezése és elérhetőségei

6. Adatbázisok, nyilvántartások

    Létszámadatok

    Tanulói létszám 2023. február elsejei állapot (tényleges): 14502 fő

    Tanulói létszám 2023. február elsejei állapot (számított): 15378 fő

    Tankerületi központ dolgozói létszáma: 52 fő

    A Ceglédi Tankerületi Központ közérdekű adatokkal kapcsolatos 
    statisztikai adatszolgáltatása 2023. évről

    A Ceglédi Tankerületi Központ közérdekű adatokkal kapcsolatos 
    statisztikai adatszolgáltatása 2022. évről

    Munkavédelmi testület megválasztása

    Munkavédelmi képviselő választása

    Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló
    1992. év XXXIII. törvény hatálya alá tartozó tankerületi központnál 
    működő szakszervezetek reprezentativitásának 2022. évi 
    megállapításáról.

 

    INTEGRITÁS - Panaszok és közérdekű bejelentések

    A Ceglédi Tankerületi Központ integritás tanácsadója
    és elérhetőségei:

        Név: Oláh Róbert
        E-mail: GpqjnISJlDcZr7MhmO22icm9iZXJ0Lm9sYWhAa2suZ292Lmh1
        Telefonszám: +36 53 795 205

    Levelezési cím:
        Ceglédi Tankerületi Központ
        Integritás tanácsadó SK felbontásra!
        2700 Cegléd, Malom tér 3.

    Adatlap bejelentéshez

    ADATVÉDELEM

    A Ceglédi Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselője
    és elérhetőségei:

        Név: Oláh Róbert
        E-mail: cZtFQrr2N2cm9iZXJ0Lm9sYWhAa2suZ292Lmh1
        Telefonszám: +36 53 795 205

    Levelezési cím:
        Ceglédi Tankerületi Központ
        Adatvédelmi tisztviselő SK felbontásra!
        2700 Cegléd, Malom tér 3.