Európai Uniós Projekt

Konstrukció címe: „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ

Projekt száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00444

Elnyert támogatási összeg: 20.241.674 Ft 

Tantermi szárny felújítása, átalakítása

A projekt keretein belül megtörténik a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, és az azok elérését szolgáló folyosók felújítása, a termek elavult bútorainak cseréje. A természettudományos tárgyak oktatását segítő 4 szaktanterem kerül korszerűsítésre, mely magába foglalja a szükséges eszközök beszerzését is. 

Mindennapos testnevelés műszaki feltételeihez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés

A beruházás során az építési tevékenység elsősorban az intézmény testnevelés óráin használt területeinek felújítását érinti.  Ez egy-egy db fiú és leány öltöző-vizesblokk felújítását jelenti.

Tasner Antal Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése