Az országos veszélyhelyzet fennállására való tekintettel a következő tájékoztatást adjuk.

A 1102/2020. (III.14.) Korm. határozat 1.d) pontja értelmében a 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ szervezi meg munkanapokon a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

A gyermekfelügyeletet biztosító iskolák elérhetősége a mellékelt dokumentumban található.