EFOP-4.1.3-17-2017-00462

Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00462

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 23.657.225.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Folyamatban lévő

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása,

• közösségi terek fejlesztése,

• mindezek által a nevelési-oktatási környezet, ezáltal az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága:

Az érintett épület, a székhely: Füzesgyarmat Széchenyi utca 2.

Az épület állaga jó. Kétszintes, az 1920-as években épült iskola eredetileg egyházi fenntartású volt. Jelenleg 17 tanteremmel, két szaktanteremmel, tornateremmel, két fejlesztőszobával, és a szükséges szociális helyiségekkel működik. Tantermei nagyjából szimmetrikusan helyezkednek el. A termek világosak, nagyok, többségének a mérete eléri a 70 m2-t. Az ötvenes évektől használják oktatási célokra, ekkor bővítették egy négy tantermes résszel. Hasznos belső alapterülete 1600m2 feletti. A tetőzet a kétezres évek elején lett felújítva, jelenleg jó állapotúnak mondható. A közelmúltban végrehajtott energetikai pályázatnak köszönhetően az épület minden nyílászárója új, teljes külső szigeteléssel rendelkezik.

Az épület mellett több, mint 3000 m2 külső udvar található, melynek egy kisebb egységében, a jelenleg kerékpártárolóként funkcionáló belső – gyakorlatilag négy oldalt határolt – terében lenne az aula megvalósítva. A kerékpártároló pótlása nem jelent problémát.

Az épületben nincs nagyobb gyermekcsoport (50 fő feletti) fogadására alkalmas fedett helység.

Folyosóink:

 

Az aula tervezett helye, jelenleg:

Iskolánk utcafront felöli képe:

A bútorok, eszközök állapota

A székhelyen lévő tantermek terembútorzata és eszközeinek állapota szintén jónak mondható. A termekben lévő IKT eszközellátottság mennyiségileg megfelelő, de a beszerzés időpontját nézve már vannak problémáink. A többségében 2010-es beszerzésű (pályázatokon nyert!) eszközpark ma már sok helyen problémás, elavult, illetve cserére szorulna. Szükségünk lenne programjaink lebonyolításához egy színpad beszerzésére. (Több mint 15 éves tökéletes állapotú mobil színpadunk az önkormányzat kft-jének két éves „áldásos tevékenysége” folytán teljesen tönkrement.) Terveink szerint az aulában állítanánk fel az új – ebben a pályázatban beszerzendő – színpadunkat, mely éves szinten tucatnyi hagyományos program lebonyolításában segíthet nekünk.

Jelenleg nincs intézményünkben öltözési lehetőséget biztosító öltözőszekrény tanulóink számára. Az aula berendezésekor erre is sort kerítenénk terveink szerint.

 

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

Tornaterem és tantermek parketta csiszolás és lakkozás. Tornaterem vakolat javítás. Tornaterem festés. Földszinti folyosó festés. Földszinti folyósón, udvari nyitott közösségi térhez, kijáró kialakítás a meglévő ablak bontásával, helyette ajtó beépítés műanyag kivitelben, hőszigetelt üvegezéssel, beton lépcső építése az ajtó előtt. Folyosók, tanremek graboflex burkolatának cseréje. Tanterem festése nyelvi labor. Közösségi tér kialakítása.

Emellett a projekt keretében IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver is beszerzésre kerül.