Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00462

Publikálva: 2018. július 24.

EFOP-4.1.3-17-2017-00462

Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

  

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: projektgazda

Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00462

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 23 339 725 forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt státusza: megvalósult

A projekt rövid leírása

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású alapfokú köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a  mindennapos  testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

•  közösségi terek fejlesztése,

• mindezek  által  a  nevelési-oktatási  környezet,  ezáltal az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága

Az érintett épület, az iskola székhelye: Füzesgyarmat, Széchenyi utca 2.

Az épület állaga jó. Kétszintes, az 1920-as években épült iskola eredetileg egyházi fenntartású volt. Jelenleg 17 tanteremmel, két szaktanteremmel, tornateremmel, két fejlesztőszobával, és a szükséges szociális helyiségekkel működik. Tantermei nagyjából szimmetrikusan helyezkednek el. A termek világosak, nagyok, többségének a mérete eléri a 70 m2-t. Az ötvenes évektől használják oktatási célokra, ekkor bővítették egy négy tantermes résszel. Hasznos belső alapterülete 1600m2 feletti. A tetőzet a kétezres évek elején lett felújítva, jelenleg jó állapotúnak mondható. A közelmúltban végrehajtott energetikai pályázatnak köszönhetően az épület minden nyílászárója új, teljes külső szigeteléssel rendelkezik.

Az épület mellett több mint 3000 m2 külső udvar található, melynek egy kisebb egységében, a jelenleg kerékpártárolóként funkcionáló belső – gyakorlatilag négy oldalt határolt – terében valósulna meg a nyitott aula. A kerékpártároló pótlása nem jelent problémát.

A bútorok, eszközök állapota

A székhelyen lévő tantermek terembútorzata és eszközeinek állapota szintén jónak mondható. A termekben lévő IKT eszközellátottság mennyiségileg megfelelő, de a többségében 2010-es beszerzésű (pályázatokon nyert) eszközpark ma már sok helyen problémás, elavult, illetve cserére szorulna.

A projektben megvalósult konkrét fejlesztés

A tornaterem és a tantermek parkettacsiszolása és lakkozása. Tornaterem vakolatjavítása és festése. A főépület és a tornaterem mellett nyitott közösségi tér kialakítása térburkolattal. A földszinti folyosón az udvari nyitott közösségi térhez kijáró kialakítása a meglévő ablak bontásával, helyette műanyag kivitelben hőszigetelt üvegezésű bejárati ajtó beépítése, lépcső építése, és az érintett folyosószakasz festése.

Emelett a projekt keretében IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver is beszerzésre került, valamint az új nyelvi labornak helyet adó tanterem festése és burkolatának cseréje valósult meg.  Új tanulói és tanári bútorok kerültek beszerzésre.

A projekt felújítási munkáinak megvalósítását a Futizó Kft. végezte vállalkozási szerződés keretében, nettó 5.060.000 forint értékben.Menü

Navigáció