EFOP-4.1.3-17-2017-00422

Péter András Gimnázium és Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00422

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 27.463.812.- forint

Támogatás mértéke:
100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Folyamatban lévő

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása,

• közösségi terek fejlesztése,

• mindezek által a nevelési-oktatási környezet, ezáltal az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága:

A Péter András Gimnázium és Kollégium Szeghalom határában, a település központjától néhány km távolságra, a Berettyó-folyó mellett helyezkedik el. Fenntartónk, a Gyulai Tankerületi Központ – csakúgy, mint a megyeszékhely – közel 50 km. távolságban van. Megközelíthetőségünket segíti, hogy iskolánk a 47-es főútvonal mellett található és a távolsági buszok megállóhelye néhány méterre van. Iskolánk két intézményegységben, 4 épületben helyezkedik el. 

A középiskola székhelye a gimnázium régi és új épülete (Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.). Portásfülke hiányában a ki- és beléptetés, az illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása jelenleg megoldhatatlan problémát jelent.

Sajnos, épületeink a felújítási programokból rendre kimaradtak. Felújítás helyett csak állagmegóvás történt, ez is csak a legszükségesebb esetekben. Az előírásoknak megfelelően tisztasági festések tanév végén a végzősök osztálytermeire korlátozódtak. Az iskola épületének felújítását középiskolánk nem tudja saját erőből megoldani, feltétlenül kell hozzá a fenntartó támogatása is.

A homlokzatokon, a kerítésen a vakolat táskás, folyamatosan omlik. Esőzések után rendszeresen felvizesedik, mert az esővíz elvezetése nem megfelelő. Az épületeket körülvevő, azokat összekötő járda megkopott, a felfagyások miatt repedezett, a járófelület több helyen kikopott. Lépcsőink „romantikusan koptatottak”. Ez nem csak esztétikai szempontból hagy kívánnivalót, hanem balesetveszélyes is. Évek óta nem megoldott az akadálymentesítés, így a tantermek megközelítése mozgáskorlátozott személyek által nem lehetséges.

A padlásterek szigeteletlenek. A tetőszerkezet hibáira utalnak és visszatérő problémát jelentek a nyári nagy esőzések alkalmával gyakori beázások, melynek káreseményei között rendszeresen falleázások és az osztálytermek parkettájának felpuffadása jelentkezik. A világítás és a fűtésrendszer is felújításra szorul. Tantermeinkben az alkalmazott neoncsöves világítás fénye nem megfelelő, a hálózat energetikai korszerűsítése a leterheltség utóbbi években ugrásszerűen bekövetkezett növekedése miatt indokolt.

A kémények, kazánok felülvizsgálatát minden tanév elején elvégezzük, de koruknál fogva szükség lenne felújításukra vagy cseréjükre, mely a rendszer felülvizsgálata nélkül nem végezhető el. A nyílászárók mindkét épületben korszerűtlenek (1926, 1963), deformáltak, helyenként a zárásuk is komoly problémát jelent. Cseréjük évek óta indokolt lenne. A gyakori beázások, télen a szigetelésük hiánya okoz gondot, ezek megoldásával a működési költségek jelentős csökkentésén túl a környezetmegóvást is elősegíthetnénk.

Intézményünk mára felszereltségében, berendezésében elavult, korszerű oktatásra nem alkalmas tantermeink (17 tanterem/osztályterem és 6 szaktanterem) közül az elmúlt években, kettőben tudtunk parkettacserét elvégezni. A testnevelési órák lebonyolításához a megemelkedett óraszám függvényében a feltételek nem biztosítottak, teremhiányunkat a Városi Sportcsarnok bérlésével oldottuk meg. Iskolánk egy tornateremmel rendelkezik, mely alapterülete alapján tornaszobaként funkcionál. A benne található galéria korlátjának tartószerkezete meggyengült, balesetveszélyes. A tornateremhez tartozó vizesblokk felújítása 2007-ben történt meg. A tornaterem mellett található kondiszoba területe kicsi, a meglevő gépek elhelyezése problémás.

A tantermek kihasználtsága változó, méretük az osztálylétszámokhoz igazodik, annak megfelelő. Infrastruktúrájuk hasonló: tantermenként tanári asztal, tanulói padok és hozzájuk tartozó székek és a kabátok részére falifogasok találhatók. Sajnos tároló szekrények, könyvespolcok nincsenek. A régi szénraktárból kialakított tanterem (Galéria) tanítási célra nehezen használható, a jövőben közösségi helyiségként működve szolgálhatja a tanulók érdekeit. Az osztálytermek, szaktantermek a legszükségesebb taneszközökkel ellátottak, de ezek korszerűsége, hasznossága az évek múltával csökkent. Csak részben került sor az elhasználódott eszközök pótlására, újak beszerzésére (taneszközök, bútorok) az utóbbi években nem volt lehetőségünk.

Szünetekben megfelelő időjárás esetén a diákok az udvaron tartózkodhatnak, mely főleg füvesített, kevés virággal. Előszeretettel használják ilyenkor a kosárlabda-pályát mozgásigényük kielégítésére. A Diákönkormányzat közreműködésének köszönhetően minden évben a Ballagási ünnepség előtt közös virágültetésre kerül sor. Jó lenne az udvar szakszerű parkosítását elvégezni, de erre források és szakember hiányában jelenleg nem látok lehetőséget. Kültéri bútorzatunkat néhány pad jeleníti meg. A számítástechnikai épület mögött található még egy füves tér is, ami sportpályaként szolgálhatna, de kiépítetlensége miatt ebben a funkciójában nem megfelelő.

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

Bejárati ajtók cseréje új műanyag tokszerkezetűre hőszigetelt üveggel, új antisztatikus pvc burkolat fektetése, tornatermi vizesblokk felújítása, belső festési munkák, konditerem és a hozzá kapcsolódó előtér felújítása, régi épület emeleti vizesblokk felújítás, új épületszárnyban vizesblokkok felújítása és mozgáskorlátozott wc kialakítása meglévő helységből.

Emellett a projekt keretében IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver is beszerzésre kerül.

 

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 1.