EFOP-4.1.2-17-2017-00063 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

SARKADI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN


A projekt címe: Sarkadi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

A kedvezményezett neve: Gyulai Tankerületi Központ

A Pályázatban érintett intézmény: Sarkadi Általános Iskola

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00063

A szerződött támogatás összege: 813.823.318,- Forint

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. január 31.


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A Gyulai Tankerületi Központ a Kormány azon célját kívánja előmozdítani a demográfiailag stagnáló, illetve csökkenő népességű Sarkad városban lévő iskolai intézmény fejlesztése által, hogy elősegítse az oktatás méltányosságát, hatékonyságát és az inkluzív oktatást a társadalmi összetartozás, az országosan egyenlő esélyek és a korszerű iskola megteremtése érdekében.

A fejlesztés hosszú távú, átfogó célja, hogy a Sarkadi térségben jelentkező területi különbségek kiegyenlítésre kerüljenek;
-    biztosított legyen a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférés;
-    rendelkezésre álljon a fejlesztésben érintett intézményben a jelen kor elvárásainak megfelelő számú, korszerűen felszerelt tanterem, szaktanterem, labor, nyelvi képzési helyszín, informatikai eszköz, valamint közösségi tér, a megfelelő sportolási lehetőségek és a mindennapos testneveléshez kapcsolódó megfelelő infrastrukturális és eszközfeltételek;
-    továbbá elérhetővé váljon a helyi igényeken alapuló alapfokú művészetoktatás és a tehetséggondozás, valamint rendelkezésre álljanak a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök.

A projekt rövidtávú, közvetlen célja az intézmény infrastrukturális fejlesztése, valamint a minőségi nevelés-oktatás megvalósításához és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő eszközbeszerzések végrehajtása.
Az infrastrukturális fejlesztéssel párhuzamosan a pedagógiai program tartalmi fejlesztése is megvalósul, továbbá a pályázati célkitűzésekkel összhangban az alapfokú művészeti oktatás is bevezetésre kerül.
A projekt megvalósítását indokolja, hogy a fejlesztés során elért eredmények által mérsékelhető a tanulói létszám csökkenése, amely egyúttal hozzájárulhat a 20-30 éves korosztály tendenciózus elvándorlásának mérsékléséhez.

A fejlesztés keretében az alábbi felújítási, építési munkálatok valósulnak meg:
-    gyógypedagógiai osztály számára tanterem kialakítása,
-    kémia/fizika, rajz szaktanterem felújítása,
-    nyelvi labor kialakítása,
-    iskolarádió/stúdió kialakítása,
-    a meglévő kis tornaterem átalakítása tornaszobává/gyógytornaszobává,
-    új sportcsarnok építése (jelenleg egy 205 m2-es fél tornateremmel rendelkezik az iskola az 1900-as évek első feléből)
-    földszinti tantermek átalakítása/tanári és igazgatói irodák áthelyezése (új aula kialakítása)
-    sportudvar felújítása, átalakítása,
-    kiszolgáló helyiségek, elektromos hálózat, belső nyílászárók felülvizsgálata.

A fejlesztés keretében az alábbi eszközbeszerzések valósulnak meg:
-    iskolai padok, székek, berendezések cseréje,
-    a kémia/fizika, rajz szaktanterem eszközbővítése,
-    nyelvi labor felszerelése a megfelelő eszközökkel,
-    a meglévő kis tornaterem funkcióváltásához szükséges eszközök,
-    új fejlesztőszobák felszerelése,
-    iskolai bútorok beszerzése (pl. iskolai szekrények stb.).

Az intézményben összesen 2207 m2 terület újul meg, illetve épül. A fejlesztés eredményét 2020-ban előreláthatóan mintegy 687 tanuló használhatja majd.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósult meg.

További információ kérhető:
Gyulai Tankerületi Központ
5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Telefon: +36 (66) 795-242
E-mail: xIhDTEMPw2GUZ3l1bGFAa2suZ292Lmh1