EFOP-4.1.2-17-2017-00063 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

 

EFOP-4.1.2-17-2017-00063, Infrastrukturális fejlesztés Sarkadon

 

I.1.  AZ EFOP-4.1.2-17-2017-00063 PROJEKT ALAPINFORMÁCIÓI

 

Kedvezményezett:                 Gyulai Tankerületi Központ

 

Projektazonosító:                   EFOP-4.1.2-17-2017-00063

 

Felhívás címe:          EFOP-4.1.2-17 – „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében.

 

Projekt címe:                          Infrastrukturális fejlesztés Sarkadon

Projekt megvalósítás:           2017. szeptember 1. napjától - 2022. június 30. napjáig

Megvalósításban érintett

intézmény:                              Sarkadi Általános Iskola

Kossuth u. 17. szám alatti székhelyintézménye

Összes támogatás összege:                                          1.386.045.361 forint

 

Ebből eredeti támogatási összeg:                                     813.823.318 forint

Ebből többlettámogatás az EFOP keretében

finanszírozva:                                                                      228.125.720 forint

Ebből többlettámogatás a központi költségvetésből

finanszírozva:                                                                      344.096.323 forint

 

Támogatás intenzitása:       100%

Kivitelező:                             Dél-Konstrukt Zrt.

 

 

I.2. A FEJLESZTÉS CÉLJA:

A köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztésének fő célja az iskola által nyújtott szolgáltatások minőségének, ezáltal az oktatás színvonalának emelése, az intézmény eredményességének növelése.

Összhangban a Köznevelés-fejlesztési stratégiában szereplő oktatásfejlesztési célkitűzésekkel, a minőségi és méltányos oktatás készíti fel a fiatalokat az európai és globális társadalmi és gazdasági térben való sikeres alkalmazkodásra, a munkaerőpiacon és az egész életen át tartó tanulásban való eredményes részvételre.

Jelen projekt ennek infrastrukturális feltételeit teremti meg.

 

A fejlesztés hosszú távú, átfogó célja:

-        biztosított legyen a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférés;

-        rendelkezésre álljon a fejlesztésben érintett intézményben a jelen kor elvárásainak megfelelő számú, korszerűen felszerelt tanterem, szaktanterem, labor, nyelvi képzési helyszín, informatikai eszköz, valamint közösségi tér, a megfelelő sportolási lehetőségek és a mindennapos testneveléshez kapcsolódó megfelelő infrastrukturális- és eszközfeltételek;

-        továbbá elérhetővé váljon a helyi igényeken alapuló alapfokú művészeti oktatás és a tehetséggondozás, valamint rendelkezésre álljanak a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és eszközök.

 

A fejlesztés rövidtávú, közvetlen célja:

-        az intézmény infrastrukturális fejlesztése;

-        a minőségi nevelés-oktatás megvalósításához és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő eszközök beszerzése;

-        az infrastrukturális fejlesztéssel párhuzamosan a pedagógiai program tartalmi fejlesztésének megvalósítása, továbbá

-        a pályázati célkitűzésekkel összhangban az alapfokú művészeti oktatás bevezetése.

 

A projekt fontos további célja, hogy a népességfogyás, elvándorlás csökkenjen. Emellett fontos még a népességmegtartó erő fokozása, és az esetleges idevándorlás potenciáljának növelése. A megvalósítandó tevékenységek javíthatják a településen élők életkörülményeit.

 

 

I.3.       A FEJLESZTÉS ELEMEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA

 

-        Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt EFOP-4.1.2-17 pályázati konstrukció keretében a Gyulai Tankerületi Központ három sikeres, nyertes projektet valósít meg: Sarkad mellett Vésztő és Dévaványa települések nevelési-oktatási intézményeiben.

-        A Sarkadi iskola infrastrukturális fejlesztése esetében az eredeti támogatási összeg további 572.222.043 forinttal megemelkedett, amely részben hazai költségvetési támogatást, részben újabb bevont EFOP pályázati forrást jelentett.

-        A közel 1,4 milliárd forint összegű támogatásból építési és felújítási munkálatok, valamint eszközbeszerzések valósultak meg a Sarkadi Általános Iskola székhelyintézményében, a Kossuth utca 17. szám alatt, amellyel történetének új fordulópontjához érkezett a 144 éves intézmény.

-        A munkaterületet a nyertes kivitelező 2020. július 29-én vette át. A beruházás alapkövét 2020. augusztus 25-én, ünnepélyes keretek között Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, dr. Mokán István, Sarkad város polgármestere, Dr. Kovács József, a térség országgyűlési képviselője, dr. Takács Árpád kormánymegbízott, Pappné Szabó Erzsébet intézményvezető és Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató helyezték el.

 

A projekt keretében megvalósult munkálatok:

 

A Sarkadi Általános Iskola Kossuth utca 17. szám alatti székhelyének épületegyüttesének egyike egy régebbi, magas tetős, kétszintes épület, míg a másik egy újabb, lapos tetős, háromszintes épület. Mindkét épületrész hőtechnikai felújításon esett át a néhány esztendeje, valamint a külső nyílászárókat műanyag, hőszigetelő nyílászárókra cserélték le.

-        Jelen projekt keretében a magas tetős, kétszintes épületrész eternit palával fedett héjazatát cserepes lemez fedésre cserélték a vízzárás céljából.

-        Mivel mindkét meglévő épületrész belső felületképzései és gépészeti, épületvillamossági rendszerei elavultak, ezért a pályázat keretében teljesen új épületvillamossági rendszer készült, valamint korszerű, energiatakarékos, fenntartható fűtési rendszer létesült és a vizesblokkokat is teljeskörűen felújították.

-        Megújult a világítás, energiatakarékos rendszerek alkalmazásával, későbbi napkollektoros/napelemes csatlakozási lehetőség kiépítésével.

-        A meglévő pincefödémet elbontották, s a pincét feltöltötték.

-        A főbejárat mellett négy terem összenyitásával aula – közösségi tér – létesült.

-        A közlekedőterek, tantermek, csoportszobák, fejlesztő szobák teljes körű felújítása (új burkolatok, új nyílászárók, festés), új tanári szoba s igazgatási helyiségek kialakítása történt meg.

-        A korábbi, 205 m2-es fél tornaterem – mely még az 1900-as évek első felében épült – új funkciót kapott. A keleti oldalon egy összekötő folyosó került kialakításra büféhelyiséggel, a megmaradó rész pedig a művészeti képzést is támogató, vegyes oktatási funkcióval bíró kamaraterem lett. Az északi oldalán lévő földszintes nyúlványokat (gázfogadó, szertár) elbontották, és a funkciókat egy új kiszolgáló épületbe telepítették. A belső udvari, földszintes öltöző egy részét elbontották, a megmaradó rész raktárként szolgál a jövőben.

-        Az épületegyüttesben projektarányos akadálymentesítés valósult meg. Az új épületrészben a földszinten akadálymentes öltöző és illemhely épült. Az összes közösségi funkció elérése akadálymentesen biztosítottá vált.

-        Az új építésű épületegység két részből áll. A meglévő épülethez kapcsolódóan egy kétszintes kiszolgáló egység létesült, amelyben a földszinten ruhatár, mosdó helyiségek, szertárak, az emeleten pedig öltözők kaptak helyet. A kiszolgáló épületrész a többfunkciós oktatási helyiséget (kamaraterem) és az új tornacsarnokot hivatott kiszolgálni, mindkét teremhez szervesen kapcsolódik, és külön főbejáraton keresztül is megközelíthető.

-        A tanulók mindennapos testnevelési igényének teljes körű kiszolgálására új tornacsarnok épült – egy könnyűszerkezetes, szendvicspanel burkolattal szerelt, lapos tetős csarnok – mely méretét tekintve egy szabványos kézilabda pályát foglal magában, és három, párhuzamos testnevelés-foglalkozás megtartására alkalmas.

-        Sarkad Város Önkormányzata a beruházással párhuzamosan a szomszédos bölcsődét elbontotta, helyén közhasználatú, parkosított területet hoz létre.

-        Az új tornacsarnok bruttó alapterülete: 1.305 m2, míg az összes új építés bruttó alapterülete 1.885 m2. Felújítással érintett összes bruttó alapterület: 4.605 m2.

 

A projekt felújítási munkáinak megvalósítását a Dél-Konstrukt Építőipari Zrt. végezte vállalkozási szerződés keretében, az iskola felújítást nettó 554.756.150 forint értékben, a tornacsarnok építését nettó 440.098.215 forint értékben.