Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.2-17-2017-00063

Publikálva: 2018. július 12.

EFOP-4.1.2-17-2017-00063 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

SARKADI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN


A projekt címe: Infrastrukturális fejlesztés Sarkadon

A kedvezményezett neve: Gyulai Tankerületi Központ

A Pályázatban érintett intézmény: Sarkadi Általános Iskola

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00063

A szerződött támogatás összege: 1.386.045.361,- Forint

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. június 30.


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A Gyulai Tankerületi Központ a Kormány azon célját kívánja előmozdítani a demográfiailag stagnáló, illetve csökkenő népességű Sarkad városban lévő iskolai intézmény fejlesztése által, hogy elősegítse az oktatás méltányosságát, hatékonyságát és az inkluzív oktatást a társadalmi összetartozás, az országosan egyenlő esélyek és a korszerű iskola megteremtése érdekében.

A fejlesztés hosszú távú, átfogó célja, hogy a Sarkadi térségben jelentkező területi különbségek kiegyenlítésre kerüljenek;
-    biztosított legyen a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférés;
-    rendelkezésre álljon a fejlesztésben érintett intézményben a jelen kor elvárásainak megfelelő számú, korszerűen felszerelt tanterem, szaktanterem, labor, nyelvi képzési helyszín, informatikai eszköz, valamint közösségi tér, a megfelelő sportolási lehetőségek és a mindennapos testneveléshez kapcsolódó megfelelő infrastrukturális és eszközfeltételek;
-    továbbá elérhetővé váljon a helyi igényeken alapuló alapfokú művészetoktatás és a tehetséggondozás, valamint rendelkezésre álljanak a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök.

A projekt rövidtávú, közvetlen célja az intézmény infrastrukturális fejlesztése, valamint a minőségi nevelés-oktatás megvalósításához és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő eszközbeszerzések végrehajtása.
Az infrastrukturális fejlesztéssel párhuzamosan a pedagógiai program tartalmi fejlesztése is megvalósul, továbbá a pályázati célkitűzésekkel összhangban az alapfokú művészeti oktatás is bevezetésre kerül.
A projekt megvalósítását indokolja, hogy a fejlesztés során elért eredmények által mérsékelhető a tanulói létszám csökkenése, amely egyúttal hozzájárulhat a 20-30 éves korosztály tendenciózus elvándorlásának mérsékléséhez.

A fejlesztés keretében az alábbi felújítási, építési munkálatok valósulnak meg:

-       A magas tetős, kétszintes épületrész eternit palával fedett héjazatát cserepes lemez fedésre cserélik a vízzárás és a súlycsökkentés céljából.

-       a pályázat keretében teljesen új épületvillamossági rendszer készül, valamint korszerű, energiatakarékos, fenntartható fűtési rendszer létesült és a vizesblokkokat is teljeskörűen felújították.

-       Megújult a világítás, energiatakarékos rendszerek alkalmazásával, későbbi napkollektoros/napelemes csatlakozási lehetőség kiépítésével.

-       A meglévő pincefödémet elbontották, s a pincét feltöltötték.

-       A főbejárat mellett négy terem összenyitásával aula – közösségi tér – létesült.

-       A közlekedőterekben és a tantermekben új burkolat készült.

-       A korábbi, 205 m2-es fél tornaterem – mely még az 1900-as évek első felében épült – új funkciót kap. A keleti oldalon egy összekötő folyosó került kialakításra büféhelyiséggel, a megmaradó rész pedig a művészeti képzést is támogató vegyes oktatási funkciót kapott (kamaraterem). Az északi oldalán lévő földszintes nyúlványokat (gázfogadó, szertár) elbontották, és a funkciókat egy új kiszolgáló épületbe telepítették. A belső udvari, földszintes öltöző egy részét elbontották, a megmaradó rész raktárként funkcionál a jövőben.

-       Az épületegyüttesben projektarányos akadálymentesítés valósult meg. Az új épületrészben a földszinten akadálymentes öltöző és illemhely épült. Az összes közösségi funkció elérése akadálymentesen biztosítottá válik, valamint egy új, akadálymentes gépkocsi parkoló létesül az iskola főbejáratánál.

-       Az új építésű épületegység két részből áll. A meglévő épülethez kapcsolódóan egy kétszintes kiszolgáló egység létesült, amelyben a földszinten ruhatár, mosdó helyiségek, szertárak, az emeleten pedig öltözők kaptak helyet. A kiszolgáló épületrész a többfunkciós oktatási helyiséget (kamaraterem) és az új tornacsarnokot hivatott kiszolgálni, mindkét teremhez szervesen kapcsolódik, és külön főbejáraton keresztül is megközelíthető.

-       A tanulók mindennapos testnevelési igényének teljes körű kiszolgálására új tornacsarnok épült – egy könnyűszerkezetes, szendvicspanel burkolattal szerelt, lapos tetős csarnok – mely méretét tekintve egy szabványos kézilabda pályát foglal magában, és három, párhuzamos testnevelés-foglalkozás megtartására alkalmas.

A fejlesztés keretében eszközbeszerzések is megvalósultak.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valamint Magyarország Kormányának támogatásával valósul meg.

További információ kérhető:
Gyulai Tankerületi Központ
5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Telefon: +36 (66) 795-242
E-mail: 
DgnQiWFamGhTkWRxXJ900MjzM2jMZ3l1bGFAa2suZ292Lmh1


Menü

Navigáció