Széchenyi 2020 - EFOP-3.3.5-17-2017-00047

KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA A MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONTNÁL

 

A felhívás címe: EFOP-3.3.5-7 – Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása

A projekt címe: Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása Mohácsi Tankerületi Központban 

A kedvezményezett neve:                    Mohácsi Tankerületi Központ

A projekt azonosító száma:                EFOP-3.3.5-17-2017-00047

A szerződött támogatás összege:       135 309 983 forint

A támogatás mértéke:                             100%

A projekt megvalósítási időtartama:   2018. január 01. - 2019. június 30.

Programokba bevont tanulók száma: 2755 fő

 A programban résztvevő intézmények:

 

Intézmény neve

Feladatellátási hely címe

Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7827 Beremend, Szabadság tér 11.

Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola

7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 5.

Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola

7824 Egyházasharaszti, Kossuth L. u. 75.

Frey János Általános Iskola

7783 Majs, Petőfi tér 3.

Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7815 Harkány, Arany János utca 16.

Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7759 Lánycsók, Dózsa utca 2-6.

Mohács Térségi Általános Iskola

7700 Mohács, Széchenyi tér 17.

Olaszi Általános Iskola

7745 Olasz, Ady Endre utca 7.

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7800 Siklós, Gyűdi út 2.

Sombereki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7728 Somberek, Rákóczi utca 21.

Szederkényi Általános Iskola

7751 Szederkény, Pécsi út 19.

Véméndi Általános Iskola

7726 Véménd, Szabadság tér 10.

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7773 Villány, Baross G. utca 1-3.

Vokányi Általános Iskola

7768 Vokány, Kossuth utca 46.

A projekt céljai:

A projekt legfontosabb célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet.

A kísérleti program célja, hogy egy újfajta, nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteit tesztelje a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is reprezentatív mintacsoporton Magyarország kevésbé fejlett régióban található intézmények 1-7. évfolyamos tanulóinak bevonásával. 

A projekt szakmai tartalma:

 A projekt tartalma a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is célok teljesüléséhez beruházási prioritást szolgálja.

A Mohácsi Tankerületi Központ 14 intézmény bevonásával, 2018 júniusának 3. és 4. hetében, valamint 2019 júniusának 3. és 4. hetében 2755 tanuló számára valósít meg tematikus napközis és bentlakásos programokat a projekt keretében. A pályázat keretében 15 alkalommal bentlakásos témahét kerül megrendezésre, 6 nap terjedelemben, valamint 174 alkalommal 5 napos napközis foglalkozás valósul meg. Bentlakásos programok 275 fő, a napközis témahetek 2480 fő tanuló bevonásával valósulnak meg.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

További információ kérhető:

Mohácsi Tankerületi Központ
7700 Mohács, Szabadság utca 4-6.
Telefon: +36 (69) 795-255
E-mail: fZpMjgEbkyobN32kDbW9oYWNzQGtrLmdvdi5odQ==