Szülő - Suli mintaprojekt megvalósítása Kalocsán

 

Kedvezményezett neve

Bajai Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-3.11.1-17-2017-00012

Projekt címe

Szülő-Suli mintaprojekt megvalósítása Kalocsán

A szerződött támogatás mértéke (%)

 

100%

A szerződött támogatás összege

70.000.000 Ft

A projekt tartalmának bemutatása

A Bajai Tankerületi Központ „Szülő-Suli” mintaprojektet valósít meg Kalocsán. A két tanéves projektet a Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola és a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolája valósítja meg 50 tanuló, illetve azok szülei, hozzátartozói, valamint 26 pedagógus bevonásával.Az általános iskolák kiemelt célja a hátrányos helyzetű gyermekek egyéni fejlesztés mentén történő esélyegyenlőségének előmozdítása. Ennek érdekében kidolgozásra kerül egy komplex pedagógiai módszertan, mely tartalmazza a bemeneti és kimeneti mérés-értékeléshez szükséges dokumentumokat, az oktatás-nevelési munkába épített, kifejezetten a végzettségnélküli iskolaelhagyás csökkentését célzó eljárásokat, amely figyelembe veszi az egyéni és a helyi sajátosságokat.


A pályázat megvalósítása a következő eredményeket generálja:

  • a hiányzások száma csökken
  • tanulmányi átlag javul;
  • évismétlések száma a programban résztvevők között csökken.
  • a tanulási motiváció nő;
  • a szociális motívumok megerősödnek;
  • megfelelő önértékelés és pozitív énkép alakul ki a gyermekekben.

A projekt megvalósítása során a bevont két Intézmény a sikeres megvalósítás érdekében szorosan együttműködik a Bács – Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, az illetékes Pedagógiai Oktatási Központtal, Kalocsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával, a Kalocsai Szent Kereszt Kórházzal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kalocsai Máltai Csoportjával és felsőoktatási intézményekkel.

A megvalósításban résztvevő Intézmények vállalják, hogy a „Szülő – Suli” programokat a projekt teljes hossza alatt elérhetővé teszi a szülők és hozzátartozók, valamint az érdeklődők számára.  A tematikus rendszerben felépített és kidolgozott módszertan alapján megtartott programokba a tanév során folyamatosan bevonásra kerülnek a gyermekek és szüleik egyaránt.

A projekt megkezdésének dátuma

2018. december 1.

A projekt befejezési dátuma

2021. augusztus 29.