Befejeződött a Jászságban az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése az EFOP-4.1.3-17-2017-00322 azonosító számú pályázat keretében nyert
támogatásra. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 39,35 millió forint, a
támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

A projekt keretében megvalósult az intézmény Mártírok út 19. szám alatti telephelyén egy energetikai
korszerűsítés, amely által az épület üzemeltetésének költséghatékonyabbá tétele érdekében az iskola külső és
belső nyílászáróit kicserélték és a tantermek fa parkettáját felújították. Az iskola székhelyén a Mártírok út 23
alatti épületben a földszinti és 1. emeleti vizes blokkok teljes körűen felújítására kerültek. Valamint az udvari
futópálya rekortán gumi burkolatot kapott. A diákok színvonalasabb szabadidejének eltöltésére az iskola udvarán
egy közösségi teret alakítottak ki. Az oktatás korszerűsítésére új bútorokat, illetve a természettudományos
tantárgyakhoz új szemléltető eszközöket kapott az iskola.
A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézményi tanulói
lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskola elhagyást. A projekt nemcsak a diákok életét befolyásolja pozitívan,
de a pedagógusok számára is megteremti a méltányos oktatási feltételeket.
Projekt azonosító:EFOP-4.1.3-17-2017-00322
Megvalósítási időszak: 2017.10.01-2019.01.31
A projektről bővebb információt a http://altisk-jszandras.jbtk.hu/ oldalon olvashatnak.
További Információ kérhető:
Kudelka Lívia - pályázati referens
Telefonszám: 06-57-795-215
Email: YqOLItp9DihZJjlZdbGl2aWEua3VkZWxrYUBray5nb3YuaHU=