Csete Balázs Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Csete Balázs Általános Iskola

Jászberény Tankerületi Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött a Jászságban az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése az EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosító számú pályázat keretében nyert támogatásra. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 45 062 000 forint, a támogatás intenzitása 100%. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt kedvezményezettje a Jászberényi Tankerületi Központ. Az EFOP-4.1.3-17-00333 azonosító számú „Sportpálya fejlesztés 2017” megnevezésű projekt közvetlen célja a mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések az iskola udvarán, 20x38 méteres sportpálya felújítása műfüves bevonattal, valamint a sportpálya befedése levegővel felfújt, egyrétegű légtartásos sátorszerkezettel a négy évszakos használat biztosítása érdekében. A fejlesztés eredményeként a Csete Balázs Általános Iskolában racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési-oktatási környezet jött létre, megteremtve az alapvető tárgyi és infrastrukturális feltételeket a tanulást segítő és közösségi tereken. Projekt azonosító:EFOP-4.1.3-17-2017-00333 Megvalósítási időszak: 2017.10.01-2018.11.26

További információ kérhető:
Kudelka Lívia pályázati referens
Telefon: 06-57-795-215
E-mail: FeqLIzAXjo4Al2gbGl2aWEua3VkZWxrYUBray5nb3YuaHU=

 

 

A kedvezményezett neve:

Jászberényi Tankerületi Központ

A projekt címe:

„Sportpálya fejlesztés 2017”

A szerződött támogatási összeg:

45.062.000 Ft

A támogatás mértéke:

100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

sportpálya felújítása műfüves bevonattal

sportpálya befedése levegővel felfújt, egyrétegű légtartásos sátorszerkezettel

A projekt tervezett befejezésének dátuma:

2018.11.26.

A projekt azonosító száma:

EFOP-4.1.3-17-2017-00333