Befejeződött a Jászságban az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése az EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosító számú pályázat keretében nyert
támogatásra. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 45,06 millió forint, a
támogatás intenzitása 100%. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult
meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

Az EFOP-4.1.3-17-00333 azonosító számú „Sportpálya fejlesztés 2017” megnevezésű projekt közvetlen célja a
mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések az iskola udvarán, 20x38 méteres sportpálya felújítása
műfüves bevonattal, valamint a sportpálya befedése levegővel felfújt, egyrétegű légtartásos sátorszerkezettel a
négy évszakos használat biztosítása érdekében.
A fejlesztés eredményeként a Csete Balázs Általános Iskolában racionális és hatékony működést biztosító,
korszerű nevelési-oktatási környezet jött létre, megteremtve az alapvető tárgyi és infrastrukturális feltételeket a
tanulást segítő és közösségi tereken.
Projekt azonosító:EFOP-4.1.3-17-2017-00333
Megvalósítási időszak: 2017.10.01-2018.11.26
További információ kérhető:
Kudelka Lívia pályázati referens
Telefon: 06-57-795-215
E-mail: xXJttjjfKnl7jcTTmIObGl2aWEua3VkZWxrYUBray5nb3YuaHU=