Befejeződött a Jászságban az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése az EFOP-4.1.3-17-2017-00344 azonosító számú pályázat keretében. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 58,81 millió forint, a
támogatás intenzitása 100%. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult
meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt befejezésének dátuma: 2018. november 15.

Az EFOP-4.1.3-17-00344 azonosító számú „Fejlesztés 2017 A Sport iskolában” megnevezésű projekt közvetlen
célja energetikai korszerűsítés, tornaterem melletti öltözők, mosdók felújítása és iskolaudvar felújítása. Az
energetikai korszerűsítés keretében az iskola homlokzatának szigetelése, vakolása, kültéri nyílászárók cseréje,
felújítása valósult meg. Az öltözők, mosdók felújítása során vizesblokkok, hideg- és melegburkolatok,
lapradiátorok cseréje, diszperziós festés történt. Az udvar felújításának keretében pedig térburkolat,
kerékpártároló felújítására került sor. Lehetővé vált különféle modern, mai igényt kiszolgáló labor eszközök és
tantermi bútorok beszerzése a pályázat keretében.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása,
amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülnek a diákok.
A fejlesztés eredményeként a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban racionális és hatékony
működést biztosító, korszerű nevelési-oktatási környezet jött létre, megteremtve az alapvető tárgyi és
infrastrukturális feltételeket a tanulást segítő és közösségi tereken.
A projektről bővebb információt a gyakorlo-jaszbereny.jbtk.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Kudelka Lívia pályázati referens
Telefon: 06-57-795-215
E-mail: FGyyjyxNAjQFTH4YYYTbGl2aWEua3VkZWxrYUBray5nb3YuaHU=