Befejeződött a Jászságban az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése az EFOP-4.1.3-17-2017-00342 azonosító számú pályázat keretében. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 142,61 millió forint, a támogatás intenzitása 100%. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt befejezésének dátuma: 2019.01.31.

Az EFOP-4.1.3-17-00342 azonosító számú „Negyedszázadnyi megújulás” megnevezésű projekt közvetlen célja
a nevelés-oktatási tevékenység megvalósulásához használt termek, oktatási termek és azok elérését szolgáló
folyosók, közlekedők felújítása, az iskola két épületszárnyának energetikai korszerűsítése. Az energetikai
korszerűsítésen belül vezetékek, kábelek, védőcsövek, kapcsolók, csatlakozóaljzatok, LED-es lámpatestek, Led
panelek, csengők, köz- és térvilágítás keretében falikarok elhelyezése, valamint riasztórendszerek, videó
megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése, ipari parketta lerakása történt meg. A több mint 131 éves
épületben tantermek, folyosók, mellékhelyiségek, egyéb helyiségek diszperziós festése is megvalósult. A
pályázat keretében Iskolai bútorok, informatikai eszközök, természettudományos eszközök beszerzésére került
sor.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása,
amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülnek a diákok.
A fejlesztés eredményeként a Lehel Vezér Gimnáziumban a modernebb, biztonságosabb, motiváló környezet
kialakítása nagymértékben elősegíti az intézmény hatékonyabb oktató-nevelő munkáját, az iskola szakmai
céljainak elérését.
Projekt azonosító:EFOP-4.1.3-17-2017-00342
Megvalósítási időszak: 2017.10.01-2019.01.31
A projektről bővebb információt az lvg.jbtk.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Kudelka Lívia pályázati referens
Telefon: 06-57-795-215
E-mail: lyxJh9MNzc4YTVZbGl2aWEua3VkZWxrYUBray5nb3YuaHU=