Befejeződött a Jászságban az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése az EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosító számú pályázat keretében nyert
támogatásra. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 50,12 millió forint, a
támogatás intenzitása 100%. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult
meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

Az EFOP-4.1.3-17-00336 azonosító számú „Fejlesztés 2017” megnevezésű projekt közvetlen célja a
tudományos szaktantermet kiszolgáló szertár padlóburkolatának cseréje, korszerű nyílászárók beépítése,
radiátorok cseréje, diszperziós festés. A mellékhelyiségek felújítása során hideg- és melegburkolatok cseréje,
korszerű fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése, diszperziós festés, vizes blokkok, épületgépészeti
szerelvények, berendezések, radiátorok elhelyezése valósult meg. A sportudvar, tornaterem fejlesztése kapcsán
korszerű nyílászárók beépítése, útburkolatalap és makadámburkolat valamint betonpálya-burkolat készítése
történt, illetve szabadtéri fitnesz eszközök kihelyezése kész elemekből. Az iskolai könyvtár belső felújítása során
padlóburkolatok és nyílászárók cseréje, diszperziós festés, lapradiátorok cseréjére nyílt lehetőség. Az orvosi
szoba esetében pedig festés valósult meg. Az oktatás színvonalának korszerűsítése céljából fizikai, kémiai
eszközök, a mindennapos testnevelés fejlesztéséhez szükséges eszközök és a gépírás terem bútorzatának cseréje
történt meg.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása,
amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülnek a diákok.
A fejlesztés eredményeként a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában
racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési-oktatási környezet jött létre, megteremtve az
alapvető tárgyi és infrastrukturális feltételeket a tanulást segítő és közösségi tereken.
A projektről bővebb információt a jaszdeak.jbtk.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Kudelka Lívia pályázati referens
Telefon: 06-57-795-215
E-mail: ZiPRnmVepLSfRY5zMMZNbGl2aWEua3VkZWxrYUBray5nb3YuaHU=