Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00271Kedvezményezett: Székesfehérvári Tankerületi Központ

A projekt címe: A Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 32 180 842 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.06.30

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00271

A projekt bemutatása:

A pályázati kiírás legfőbb célja az állami fenntartású köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

Projektünk rövidtávú, közvetlen célja intézményünk racionális és hatékony működését biztosító, a korszerű nevelési, oktatási környezet megteremtését szolgáló infrastruktúra fejlesztése, valamint a hatékony pedagógiai eszközrendszert, módszertani megújulást támogató eszközbeszerzések végrehajtása, ezáltal fokozva az adott intézmény eredményességét, biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. 

A projekt célja: A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések:

- tornaterem felújítása, korszerűsítése;

- a mindennapos testneveléshez kapcsolódó berendezési tárgyak beszerzése.

A projekt keretében megvalósul a Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola köznevelési intézmény tornatermének infrastrukturális megújulása, emellett a mindennapos testneveléshez kapcsolódó néhány alapvető tárgyi, technikai eszköz beszerzése is végrehajtásra kerül. Főbejárati nyílászáró cseréje, felújítása is megvalósul.