1.Törzskönyvi alapadatok

https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar2=835431&ktpar1=0

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835431
Elnevezés: SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5.
Postacím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 128.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata:   841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:  8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása 
Adószám:  15835437-2-07 
KSH statisztikai számjel:  15835437-8412-312-07 
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):  361462 
Vezető:  Török Szabolcs 
Kinevezés kezdete:  2016.11.30.
Fejezet:  XIV. Belügyminésztérium

Felettes szerv

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím:

1903 Budapest, Pf.: 314.

Központi telefonszám: +36 1 441 1000
Központi e-mail: qtNbmRPaGrYriii2MZdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==
Ügyfélszolgálat: 1818
Honlap:

https://kormany.hu/belugyminiszterium

Középirányító szerv

KLEBELSBERG KÖZPONT

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Postai cím:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Központi telefonszám: +36 1 795 1170
Központi e-mail: qlMpvGwk9M5EmZzizMdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==
Honlap: https://kk.gov.hu/


2.Alapító okirat

Letöltés

3.Szervezeti és Működési Szabályzat

4.Reprezentatívitás

Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2022. évi megállapításáról. 

letöltés

5.Tájékotatóadatok

  • Tanulók száma(2022.október 1. STAT alapján) : 21 695 fő (előző évek)
  • Pedagógusok létszáma: 2357 fő
  • Nevelő-oktató munkát segítők (NOKS) létszáma: 295 fő
  • Egyéb dolgozók létszáma: 495 fő
  • Közfoglalkoztatottak létszáma: 2 fő
  • Kormánytisztviselők létszáma: 67 fő

Év

Elemi költségvetés

Éves költégvetési beszámoló

2017

letöltés

1.rész letöltés

2.rész letöltés

2018

letöltés

1.rész letöltés

2.rész letöltés

2019

letöltés

1.rész letöltés

2020

1.rész letöltés

2.rész letöltés

1.rész letöltés

2021

letöltés

letöltés

2022

letöltés

5 millió Ft feletti szerződések

5.Közbeszerzési terv

6.Adatvédelm

7.Kötelezően közzétendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzat

letöltés

8. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységekkel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.

https://www.asz.hu/

https://www.asz.hu/