Uniós és hazai társfinanszírozásból valósul meg a jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola sportudvarának felújítása, fedése.

A Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosító számú pályázat keretében tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 45.062.000 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A tervezett munkálatok előreláthatólag 2018. október 31-ig befejeződnek.

 

A projekt célja a mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések az iskola udvarán, 28x44 méteres sportpálya felújítása rekortán gumibevonattal, valamint a sportpálya befedése levegővel felfújt, kétrétegű légtartásos sátorszerkezettel a négy évszakos használat biztosítása érdekében.