Digitális környezet kialakítása a Jászberényi Tankerületi Központ intézményeiben

Digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programok bevezetésére nyert támogatást a Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-3.2.3-17-2017-00026 azonosító számú „Digitális környezet kialakítása a Jászberényi Tankerületi Központ intézményeiben” című pályázattal, amelynek köszönhetően lehetőség nyílik, a pedagógusok digitális és módszertani felkészültségének növelésére, a mindennapi pedagógiai munkában a digitális és egyéb kulcskompetenciák fejlesztésére. A pályázatban résztvevő közvetlen célcsoportot a választott programcsomagok bevezetésében érintett tanulók alkotják. A közvetett célcsoportba a pedagógusok, szülők, partnerintézmények, az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán tanító tantárgypedagógusok, oktatók, és a tanító szakos főiskolai hallgatók, valamint a Jászberényi Tankerületi Központ, mint fenntartó tartozik. A projekt a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumot (Jászberény), a Csete Balázs Általános Iskolát (Jászkisér) és a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskolát érinti. A pályázattal megvalósul az intézmények digitális korszerűsítése és infrastrukturális felszereltségének javítása is. A pedagógiai programokba beépítjük a digitális pedagógiai módszertan rendszeres alkalmazását és a digitális kulcskompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó pedagógiai célokat is. A projekt első teljes tanévétől bevezettünk 7 digitális pedagógiai módszertani csomagra épülő pilot programot, amelyet megelőzött 40 pedagógus módszertani felkészítése. A projekten belül szakmai napokat, szemléletformáló kampányokat is szervezünk. 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 84.999.999 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100%-a. A beruházás az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 programban. A projekt várhatóan 2020 október 31-ig tart.

A kedvezményezett neve Jászberényi Tankerületi Központ
A projekt címe: Digitális Környezet kialakítása a Jászberényi Tankerületi Központ intézményeiben
A szerződött támogatási összeg: 84.999.999 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása: Pedagógusok digitális és módszertani felkészültségének növelése, a mindennapi pedagógiai munkában a digitális és egyéb kulcskompetenciák fejlesztése.
A projekt várható befejezésének dátuma: 2020. november 01.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00026