A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium területén lévő futópálya korszerűsítése.

A napokban befejeződött EFOP-4.1.3-17-2017-00282 számú projekt célja a  Sárvári Tankerületi Központ fenntartásában lévő Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium területén lévő futópálya felújítása a mai kor követelményeinek megfelelően.
A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatása fedezte. A projekt összköltsége: 37 millió forint.

A beruházás keretében a 200 méter hosszúságú négyes osztású futókört és a hozzá kapcsolódó távolugrópályát alakítottunk ki a gimnázium udvarán. Az új pályán lehetőség nyílik a bemelegítő mozgások, a terhelhetőséget javító tartós futások, az iskolai és a környékbeli versenyek lebonyolítására is. A pályához kapcsolódó távolugró pálya is korszerű, izületbarát, balesetmentes sportolási lehetőséget biztosít az intézmény tanulóinak a mindennapos testnevelés, a versenyekre történő felkészülés során, valamint a pedagógusoknak, a város és a környék lakói számára a testmozgáshoz.
A projekt megvalósítása 2018 áprilisában kezdődött, és 2018 június elején fejeződött be. A beruházás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, európai uniós forrásból működő pályázat keretében valósult meg.

További információ kérhető:

Kövesdi Andrea pályázati referens
Sárvári Tankerületi Központ
9600 Sárvár, Dózsa György utca 14.
+36-94-795-206