A diákok vidám műsorával kezdődött az a projektzáró rendezvény, amely keretein belül átadták a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József Tagiskolájában megvalósult, belső tereket érintő fejlesztéseket.

Projektzáró rendezvény a Hevesi József Tagiskolában

A diákok vidám műsorával kezdődött az a projektzáró rendezvény, amely keretein belül átadták a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József Tagiskolájában megvalósult, belső tereket érintő fejlesztéseket.

Az Egri Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával 2017 augusztusában vissza nem térítendő támogatást nyert a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József Tagiskolája infrastrukturális fejlesztésére. Az Európai Uniós támogatás összege 32.642.370 forint volt.

A támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés az iskolaépület belső tereit érintette, mellyel az intézmény emelni tudja az oktatás és az iskola által nyújtott szolgáltatások színvonalát.

A pályázati támogatásból felújításra került a II. emeleten egy tanterem, három fejlesztő helyiség, a földszinti műhelyszoba, valamint a földszinten, az I. és II. emeleten a vizesblokkok. A földszinten lévő folyosó új greslap burkolatot kapott. Átalakításra kerültek a tornaterem férfi és női öltözői, valamint vizesblokkjai.

 Új eszközök kerültek beépítésre a fejlesztő helyiségekbe: trapéz asztalok, tanulószékek, szekrények. A műhelyszobába trapéz asztalok, szekrények, tanulószékek, a II. emeleti tanterembe kétszemélyes tanulóasztalok, tanári asztal és szék, valamint eszköztároló szekrények kerültek. Több évtizedes elmaradást pótoltak ezzel a beruházással, amelyre már nagy szüksége volt az iskolának.