Projekt hírek

2020. július 30. 12:18

SAJTÓKÖZLEMÉNY BEFEJEZŐDÖTT A TÜRR ISTVÁN KOLLÉGIUM ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA KEHOP-5.2.10-16-2018-00192

.

2019. október 1. 15:17

KEHOP-5.2.10-16-2018-00192 „Türr István Kollégium energetikai felújítása”

.

2019. augusztus 29. 10:56

Sajtóközlemény projekt zárás

Lezárult a KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA A PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN c. projekt

2019. május 13. 8:53

EFOP-3.1.8-17-2017-00003 „Együtt, testvérként Somlóvásárhely – Halimba”

.

2018. július 2. 13:31

Sajtóközlemény EFOP-3.3.5-17-2017-00056

.

2018. január 22. 8:39

Közbeszerzési eljárás - EFOP-4.1.3-17 Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

"EFOP-4.1.3-17 Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése" tárgyú pályázat keretében elnyert 6 db állami fenntartású köznevelési intézmény felújítása

2017. november 8. 14:49

EFOP-4.1.3-17 projektek rövid összefoglalói

Az állami fenntartású köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Pápai Tankerületi Központ Türr István Gimnázium és Kollégium kollégium épületének energetikai célú felújítása a KEHOP-5.2.10 projekt keretében

Türr István Gimnázium és Kollégium
8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.

EFOP-3.11.1-17-2017-00027 Tanulók egyéni fejlesztése, előmenetelének javítása a Pápai Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben

.

EFOP-3.2.5-17-2017-00051 MTMI centrikus és általános pályaorientációs tevékenységek megvalósítása a Pápai Tankerületi Központ intézményeiben

.