BEFEJEZŐDÖTT A KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA C. PROJEKT A PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

Sajtóközlemény

BEFEJEZŐDÖTT A KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA C. PROJEKT A PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN
2019/08/08

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.3.5-17 kódszámú, „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert el napközis- és nyári bentlakásos táborok megvalósítására. A támogatás összege 135 millió forint. A programba összesen 2700 tanuló került bevonásra.

A projekt célja volt a Pécsi Tankerületi Központ intézményeiben, kapcsolódva az EFOP-3.2.15- VEKOP-17 felhívás keretében az Oktatási Hivatal által elnyert projekt megvalósításához, korszerű pedagógiai módszertan alkalmazására épülő tematikus nyári bentlakásos és napközis táborok megvalósítása.
A projekt keretében a Pécsi Tankerületi Központ minden feladatellátási helyére kiterjedő, projekthez kapcsolódó igényfelmérés került lefolytatásra, melynek keretében az érintett általános iskolai intézmények lehetőséget kaptak a felhívásban foglalt témavázlatok ismeretében a célcsoport részvételének tervezésére.
A projektterv kialakítása során 20 feladatellátási hely és intézmény került bevonásra.
Elsődleges célcsoport a nyári foglalkozásokon résztvevő diákok köre volt, szakmai megvalósítóként pedig a foglalkozásokat tartó, korszerű pedagógiai módszereket elsajátító és alkalmazó pedagógusok vettek részt a projektben.
A projekt keretében 16 alkalommal kerül bentlakásos tábor megrendezésre, 6 nap terjedelemben, valamint 116 alkalommal 5 napos napközis tábor került megvalósításra.
Az egyes tábori alkalmak esetében célunk volt, hogy minél nagyobb létszámban kerüljenek bevonásra osztályközösségek, ezzel is erősítve a közösségi aktivitást és segítve a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazhatóságát.
Bentlakásos táborban résztvevő diákok száma összesen: 270 fő.
Napközis táborban résztvevő diákok száma összesen: 2.430 fő.
A fejlesztés eredményeként korszerű pedagógiai módszerek megvalósítása érdekében a Pécsi Tankerületi Központ közel 80 pedagógusa vett részt a projekt megvalósításához kapcsolódó képzésen és műhelyfoglalkozáson az EFOP-3.2 15- VEKOP-17 projekt keretében.

A projekt megvalósításának időszaka: 2018. február 01. – 2019. július 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.5-17-2017-00051
A szerződött támogatás összege: 135 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

További információ kérhető:
Király Istvánné szakmai igazgatóhelyettes
06-72/795-207, DdZRbBTipBLNsyxb8j0mMZmIWaXN0dmFubmUua2lyYWx5QGtrLmdvdi5odQ==