A Pécsi Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsa 2018. október 29-én 14:00 órai kezdettel megtartotta alakuló ülését. Az első ülésen a tagok elfogadták a Tankerületi Tanács ügyrendjét, megválasztották a Tanács titkárát, valamint döntöttek az antiszegregációs munkacsoport felállításáról.
A Tanács második ülésén a Pécsi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese és gazdasági vezetője a fenntartó szakmai munkájáról és gazdasági pénzügyi helyzetéről tartott beszámolót a tagoknak. Nevezett témakörökben a Tanács megkezdte problémafelvetéseit és a jövőre tervezett napirendi pontjainak kitűzését.

Tanács állandó tagjai:

Páva Péter – Pécsi Tankerületi Központ - Tanács elnök
Schmidtné Rittinger Györgyi – Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége
Szeledi Katalin – Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Török Virág – Pécsi Leőwey Klára Gimnázium diákönkormányzata
Uherkovich Orsolya Réka – Nagycsaládosok Országos Egyesület által jelölt tag
Vargáné Ács Andrea – Klebelsberg Központ
dr. Őri László Szabolcs – Megyei Jogú Városok Szövetsége
Priskin Pál – Nemzeti Pedagógus Kar

ÜGYREND