Európai Uniós Projekt

Konstrukció címe: „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ

Projekt száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00463

Elnyert támogatási összeg: 80.453.489 Ft 

A tornaterem felújítása, sportpadló burkolat kialakítására kerül sor.

22 lakószoba teljes felújítása: elhasználódott linóleumburkolat cseréje, bútorzat korszerűsítése, a szobákban található vizesblokkok és a balesetveszélyes elektromos hálózat felújítása valósul meg.

A közösségi élet terét adó aulák (gimnáziumi és kollégiumi) bútorok cseréjére kerül sor.

Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése