Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája kazánjával kapcsolatban

A Székesfehérvári Tankerületi Központ fenntartásában lévő Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolájában február 8-án délutánra sikerült megjavítani a kazánt, így február 9-től már újra a megszokott környezetükben tanulhatnak a diákok. A szülők tájékoztatása a KRÉTA felületen és a helyben szokásos csatornákon keresztül megtörtént. Az osztálytermek hőmérséklete maximálisan megfelel a jogszabályban előírtaknak, így az intézmény alkalmas a nevelő-oktató munka elvégzésére.
Az elmúlt hét során, a váratlan események ellenére, a Székesfehérvári Tankerületi Központ folyamatosan  gondoskodott a tanulók biztonságos, megfelelő körülmények között történő elhelyezéséről.