ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
(Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján)

Törzskönyvi alapadatok a Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartásából:

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

835464

Elnevezés:

SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely:

2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park I/A.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata:

841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám:

15835468-2-13

KSH statisztikai számjel:

15835468-8412-312-13

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):

361639

Vezető:

dr. Pálos Annamária

Kinevezés kezdete:

2016.11.30.

Fejezet:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I.                   Szervezeti, személyzeti adatok

II.                Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, szabályzatok

III.             Gazdálkodási adatok

 

Tanulói létszámadatok évenként

2018., 2019., 2020.

Tankerületi dolgozók létszámadatai

Elemi költségvetés évenként

2017.  2018.  2019.    2020. I. 2020. II. 2021.

Éves költségvetési beszámolók

2017.  2018.  2019. 2020.

Közbeszerzési terv évenként

2017. 2018.  2019.  2020. 2021.

Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések 

 2018.  2019.  2020. 2021.

Adatvédelmi tisztviselő: Pál Anita

elérhetősége: SGlSnNPuLPIqC7zOYYzN2YW5pdGEucGFsQGtrLmdvdi5odQ==