Törzskönyvi alapadatok a Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartásából:

Törzskönyvi alapadatok

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

835464

Elnevezés:

SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely:

2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park I/A.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata:

841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám:

15835468-2-13

KSH statisztikai számjel:

15835468-8412-312-13

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):

361639

Vezető:

dr. Pálos Annamária

Kinevezés kezdete:

2016.11.30.

Fejezet:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

(Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény alapján)

I.                   Szervezeti, személyzeti adatok

II.                Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III.             Gazdálkodási adatok

 

 Létszámadatok:

 

Tanulói létszám 2018.október elsejei állapot (tényleges): 16 202 fő

Tanulói létszám 2018.október elsejei állapot (számított): 16 875 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 37 fő

 

Tanulói létszám 2019.október elsejei állapot (tényleges):

16 323 fő

Tanulói létszám 2019.október elsejei állapot (számított):

17 084 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 41 fő

 

Elemi Költségvetés 2017

 

Elemi Költségvetés 2018

 

Közbeszerzési terv 2018

 

Módosított Közbeszerzési Terv 2018

Elemi költségvetés 2019

Ötmilló Ft-ot meghaladó szerződések 2018
Ötmillió Ft-ot meghaladó szerződések 2019

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Gyürki-Thomann Anikó

elérhetősége: ROTyWGnJgHksJEYJTw9xZNrOgjD3YW5pa28uZ3l1cmtpLXRob21hbm5Aa2suZ292Lmh1