Törzskönyvi alapadatok a Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartásából:

Törzskönyvi alapadatok

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

835464

Elnevezés:

SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely:

2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park I/A.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata:

841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám:

15835468-2-13

KSH statisztikai számjel:

15835468-8412-312-13

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):

361639

Vezető:

dr. Pálos Annamária

Kinevezés kezdete:

2016.11.30.

Fejezet:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

 Létszámadatok

Tanulói létszám 2017.október elsejei állapot (tényleges): 15 475 fő

Tanulói létszám 2017.október elsejei állapot (számított): 16 144 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 33 fő