I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. Székhely neve, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlapja és ügyfélszolgálatának elérhetőségei

I.2. Szervezeti felépítés - Szekszárdi Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

I.3. Szervezeti egységek vezetői

I.4. Ügyfélszolgálati kapcsolattartó

 Fridrich Judit
 Telefon: +36 (74) 795-222
 E-mail: xMUmXMPGjXYQMFhVr81ZWWWNTQc3pla3N6YXJkQGtrLmdvdi5odQ==

 Általános ügyfélfogadási rend:
 hétfő-csütörtök: 14:00 - 16:00 óráig
 péntek: 9:00 - 11:30 óráig

I.5 Testületi szerv adatai - A Szekszárdi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

I.6. A felügyelt költségvetési szervek

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervek - A Szekszárdi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok - A Szekszárdi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv adatai - A Szekszárdi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve - A Szekszárdi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

I.11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Törzskönyvi alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835442
Elnevezés: SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835444-2-17
KSH statisztikai számjel: 15835444-8412-312-17
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361706
Vezető: Gerzsei Péter
Kinevezés kezdete: 2016.11.30.
Fejezet: XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. Szekszárdi Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi szabályzat - 2023
Adatvédelmi szabályzat - 2017

II.2. Az országos illetékességű szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató - A Szekszárdi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai - A Szekszárdi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

II.4 Hatósági ügyek

II.5. A Szekszárdi Tankerületi Központ által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendje, fizetendő díj mértéke, kedvezmények 

II.6. A Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott adatbázisok leíró adatai

II.7. Szekszárdi Tankerületi Központ nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja - A Szekszárdi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje - A Szekszárdi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

II.9 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok - A Szekszárdi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

II.10. Hirdetmények, közlemények

II.11. Szekszárdi Tankerületi Központ által kiírt pályázatok szakmai leírása

II.12. Szekszárdi Tankerületi Központnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjePanaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárás

Információs jogokkal foglalkozó személy neve:

  Pukli László (Adatvédelmi és Információbiztonsági tisztviselő)

  JjlybYFvYH4hjNNYWRhdHZlZGVsZW1AaXN1Y29tcC5odQ==


II.14. Szekszárdi Tankerületi Központ tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Köznevelés Információs Rendszer

Tájékoztató adatok

  • Összesített tanulói létszám a 2023. okt. 1-i adatok alapján: 
  • Tényleges létszám: 8651 fő, Számított létszám: 9119 fő
  • (kollégium: 174, AMI: 1241)
  • A Szekszárdi Tankerületi Központban és köznevelési intézményeiben foglalkoztatott dolgozók létszáma: 
    2023. október 1-én 1550 fő

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

II.16-25. A Szekszárdi Tankerületi Központ közadatok hasznosításával, illetőleg újrahasznosításával kapcsolatos adatok, különös és egyedi közzétételi lista - A Szekszárdi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

III. Gazdasági adatok

III.1. Éves költségvetés és költségvetési beszámolók

III.2. Foglalkoztatotti létszám, vezetők illetménye, egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások

Az adatok az Éves költségvetési beszámoló részét képző „Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről” c. űrlap tartalmazza.  Beszámolót lásd az előző pontban

III.3. Szekszárdi Tankerületi Központ által nyújtott, államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások - A Szekszárdi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

III.4. A nettó 5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok - A Szekszárdi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

III.6. Nem alapfeladatai ellátására fordított, nettó 5 millió forintot meghaladó kifizetések - A Szekszárdi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

III.7. Európai Uniós projektek

III.8. Közbeszerzési információk