Készült az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai alapján.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Törzskönyvi alapadatok

Alapító Okirat

Létszámadatok

Tanulói létszám 2019.október elsejei állapot (tényleges): 18662 fő

Tanulói létszám 2019.október elsejei állapot (számított): 19710 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 41 fő

Szervezeti Működési Szabályzat

Monori Tankerületi Központ 32/2017. (X.17.) sz. Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata

Monori Tankerületi Központ 1/2018. (V.31.) sz. Térítési díj szabályzata

Monori Tankerületi Központ 10/2017. (VI.20.) sz. Közérdekű adatok megismeréséről szóló szabályzata

A Monori Tankerületi Központ Köznevelési Intézményeinek Kollektív Szerződése

A Monori Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

Köznevelési statisztikai adatok elérhetősége

MNV. Zrt. honlapjának elérhetősége

Adatvédelem

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Belső Mónika

Elektronikus elérhetősége: qFyORvUNXPr4xrxmYWRhdHZlZGVsZW0ubW9ub3JAa2suZ292Lmh1

Telefonos elérhetősége: 0629795212


Gazdálkodási adatok

Elemi költségvetés 2017.

Éves költségvetési beszámoló 2017.

Elemi költségvetés 2018.

Elemi költségvetés 2019.

Elemi költségvetés 2020.

Éves költségvetési beszámoló 2018.

Éves költségvetési beszámoló 2019.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020.01.01-2020.03.31.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020.04.01-2020.06.30.

5 millió forintot elérő,vagy meghaladó szerződések

5 millió forintot elérő,vagy meghaladó szerződések 2019.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2020.03.19.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2020. 07.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2020. 08.

Közbeszerzési terv 2018.

Közbeszerzési terv 2019.

Közbeszerési terv 2020.