Készült az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai alapján.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Törzskönyvi alapadatok

Alapító Okirat

Létszámadatok

Tanulói létszám 2019.október elsejei állapot (tényleges): 18662 fő

Tanulói létszám 2019.október elsejei állapot (számított): 19710 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 38,75 fő

Szervezeti Működési Szabályzat

Monori Tankerületi Központ 32/2017. (X.17.) sz. Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata

Monori Tankerületi Központ 1/2018. (V.31.) sz. Térítési díj szabályzata

Monori Tankerületi Központ 10/2017. (VI.20.) sz. Közérdekű adatok megismeréséről szóló szabályzata

A Monori Tankerületi Központ Köznevelési Intézményeinek Kollektív Szerződése

A Monori Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

Köznevelési statisztikai adatok elérhetősége

Adatvédelem

Adatvédelmi tisztviselő neve: Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella

Elektronikus elérhetősége: ypltEyXdgrt8kUjDBkJzYWRhdHZlZGVsZW0ubW9ub3JAa2suZ292Lmh1

Telefonos elérhetősége: 0629795230


Gazdálkodási adatok

Elemi költségvetés 2017.

Éves költségvetési beszámoló 2017.

Elemi költségvetés 2018.

Elemi költségvetés 2019.

Éves költségvetési beszámoló 2018.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2019.10.01-2019.12.31.

5 millió forintot elérő,vagy meghaladó szerződések

5 millió forintot elérő,vagy meghaladó szerződések 2019.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2020.03.19.

Közbeszerzési terv 2018.

Közbeszerzési terv 2019.