Készült az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai alapján.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Törzskönyvi alapadatok

Alapító Okirat

Létszámadatok

Tanulói létszám 2018.október elsejei állapot (tényleges): 18582 fő

Tanulói létszám 2018.október elsejei állapot (számított): 19628 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 34,25 fő

Szervezeti Működési Szabályzat

Monori Tankerületi Központ 32/2017. (X.17.) sz. Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata

Monori Tankerületi Központ 1/2018. (V.31.) sz. Térítési díj szabályzata

Monori Tankerületi Központ 10/2017. (VI.20.) sz. Közérdekű adatok megismeréséről szóló szabályzata

A Monori Tankerületi Központ Köznevelési Intézményeinek Kollektív Szerződése

A Monori Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

Köznevelési statisztikai adatok elérhetősége

Adatvédelem

Adatvédelmi tisztviselő neve: Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella

Elektronikus elérhetősége: qjTgbnXxbK8NGN1FNm0YWRhdHZlZGVsZW0ubW9ub3JAa2suZ292Lmh1

Telefonos elérhetősége: 0629795230


Gazdálkodási adatok

Elemi költségvetés 2017.

Éves költségvetési beszámoló 2017.

Elemi költségvetés 2018.

Elemi költségvetés 2019.

Éves költségvetési beszámoló 2018.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2019.04.01-2019.06.30.

5 millió forintot elérő,vagy meghaladó szerződések

5 millió forintot elérő,vagy meghaladó szerződések 2019.

Közbeszerzési terv 2018.

Közbeszerzési terv 2019.