Készült az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai alapján.

Törzskönyvi alapadatok

Alapító Okirat

Létszámadatok

Tanulói létszám 2017.október elsejei állapot (tényleges): 18516 fő

Tanulói létszám 2017.október elsejei állapot (számított): 19704 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 32 fő

Szervezeti Működési Szabályzat

Elemi költségvetés 2017.

A Monori Tankerületi Központ Köznevelési Intézményeinek Kollektív Szerződése