Készült az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai alapján.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Törzskönyvi alapadatok

Alapító Okirat

Létszámadatok

Tanulói létszám 2017.október elsejei állapot (tényleges): 18516 fő

Tanulói létszám 2017.október elsejei állapot (számított): 19704 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 32 fő

Szervezeti Működési Szabályzat

Monori Tankerületi Központ 32/2017. (X.17.) sz. Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata

Monori Tankerületi Központ 1/2018. (V.31.) sz. Térítési díj szabályzata

Monori Tankerületi Központ 10/2017. (VI.20.) sz. Közérdekű adatok megismeréséről szóló szabályzata

A Monori Tankerületi Központ Köznevelési Intézményeinek Kollektív Szerződése

A Monori Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

Köznevelési statisztikai adatok elérhetősége

Gazdálkodási adatok

Elemi költségvetés 2017.

Éves költségvetési beszámoló 2017.

Elemi költségvetés 2018.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2018.07.01-2018.09.30.

5 millió forintot elérő,vagy meghaladó szerződések

Közbeszerzési terv 2018.