Törzskönyvi alapadatok:

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835211
Elnevezés: KELET-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835217-2-42
KSH statisztikai számjel: 15835217-8412-312-01
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361395
Vezető: Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó
Kinevezés kezdete: 2016.11.30.
Fejezet: XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Közbeszerzések:

Fotovoltaikus rendszerek

Gyorsszolgálati szerelési és javítási munkálatok elvégzése

Ajánlattételi felhívások: