Törzskönyvi alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835244
Elnevezés: KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 1027 Budapest, Fő utca 80.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835248-2-41
KSH statisztikai számjel: 15835248-8412-312-01
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361406
Vezető: Hajnissné Anda Éva
Kinevezés kezdete: 2016.11.30
Irányító szerv: BELÜGYMINISZTÉRIUM
Közép irányító szerv: KLEBELSBERG KÖZPONT

I. Szervezeti, személyzeti adatok
A szerv hivatalos neve: Közép-Budai Tankerületi Központ
Székhelye: 1027 Budapest, Fő utca 80.
Postacíme: 1027 Budapest, Fő utca 80.
Telefonszáma: +36 (1) 795-8090
Telefaxszáma: -
Elektronikus levélcíme: WdIHtXBcpYhCAGH8TZMcgOTNa296ZXBidWRhQGtrLmdvdi5odQ==
Hivatali kapu: Rövid név: KBTK
KRID: 461434357
Honlap URL-je: https://www.kk.gov.hu/kozepbuda
Ügyfélszolgálat elérhetősége: PscIHlaNrTUfe3ryZa296ZXBidWRhQGtrLmdvdi5odQ==
1027 Budapest, Frankel Leó utca 7-9.
Vezetők neve, beosztása, elérhetősége: https://kk.gov.hu/szervezet-kb
Szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége: Szervezeti egységek vezetőinek neve és elérhetősége
Illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége: Dr. Kalina Katalin
wkfdKPzE5N3O3Za296ZXBidWRhQGtrLmdvdi5odQ==
Ügyfélfogadási rend: Ügyfélfogadás intézményeknek:
1027 Budapest, Frankel Leó utca 7-9.
Hétfő-Csütörtök 9:00 - 12:15
belső rend szerint

Ügyfélfogadás lehetőség szerint email útján egyeztetett időpontban, egyébként:
1027 Budapest, Frankel Leó utca 7-9.
Hétfő; Csütörtök 9:00 - 12:15
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek: Intézmények elérhetőségei
A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek az adatai: Irányítás és felügyelet
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra
1027 Budapest, Fő utca 80.
XZzSiRaoJw7c255cNNbm9yYS5zemlsYWd5aS52ZWRyZXNuZUBray5nb3YuaHU=
Esélyegyenlőségi referens: Meskó Gyula Gábor
1027 Budapest, Frankel Leó utca 7-9.
uJZxJRqbvk3DYhZ2Fib3IuZ3l1bGEubWVza29Aa2suZ292Lmh1
Információbiztonsági felelős: Motyovszki György
1027 Budapest, Fő utca 80.
cjwZdPVrxzFZbaWuB2OxZ3lvcmd5Lm1vdHlvdnN6a2lAa2suZ292Lmh1
Integritás tanácsadó:
Integritás adatlap:
Kis-Szabó Mónika
1027 Budapest, Fő utca 80. "SK" felbontásra

Integritás tanácsadó
Integritás adatlap

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapító Okirat: 2022, 2020, 2016
Törzskönyvi kivonat: 2016
Tanulói létszámra vonatkozó adatok: 2016-2021
A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok: A Közép-Budai Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét érintő joganyag
Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ 2020
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2022
Közszolgáltatások: A közfeladatok felsorolása
A szerv nyilvántartásai: A nyilvántartások listája
Esélyegyenlőséghez kapcsolódó dokumentumok: Helyzetelemzés
Intézkedési Terv
A szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: Térítési díj és Tandíj Szabályzat 2020
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: 2022, 2021, 2020
A közérdekű bejelentések és panaszok intézésének rendje: Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos szabályzat 2017
Hírdetmények, közlemények: https://kk.gov.hu/hirek-kozepbudai
Pályázatok: https://kk.gov.hu/hirek-kozepbudai

III. Gazdálkodási adatok
A szerv éves költségvetése: 2022, 2021, 2020 I., 2020 II., 2019 I., 2019 II., 2018, 2017
A szerv éves költsévetési beszámolója: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
A Tankerületi Központnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2022. IV. n.év,
2022. III. n.év,
2022. II. n.év,
2022. I. n.év
5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája: 2022, 2021, 2019
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: https://kk.gov.hu/hirek-kozepbudai
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről): 2022, 2021, 2020, 2019