Közérdekű adatok

Törzskönyvi alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835244
Elnevezés: KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 1027 Budapest, Fő utca 80.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835248-2-41
KSH statisztikai számjel: 15835248-8412-312-01
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361406
Vezető: Hajnissné Anda Éva
Kinevezés kezdete: 2016.11.30

Felettes szerv: BELÜGYMINISZTÉRIUM
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Központi telefonszám: +36 1 441 1000
Központi e-mail: AiEQC2ZZdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==
Ügyfélszolgálat: 1818
Honlap: https://kormany.hu/belugyminiszterium
Középirányító szerv: KLEBELSBERG KÖZPONT
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Postai cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Központi e-mail: XtQEeQCKYrlxDTKH6ZMWNYWdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==
Ügyfélszolgálat: 1818
Honlap: https://kk.gov.hu
ARCHÍV Felettes szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Központi telefonszám: +36 1 795 1200
Központi e-mail: TfCqAqgGywwinob4QMmNdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGVtbWkuZ292Lmh1
Ügyfélszolgálat: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Honlap: https://2015-2019.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

I. Szervezeti, személyzeti adatok
A szerv hivatalos neve: Közép-Budai Tankerületi Központ
Székhelye: 1027 Budapest, Fő utca 80.
Postacíme: 1027 Budapest, Fő utca 80.
Telefonszáma: +36 (1) 795-8090
Telefaxszáma: -
Elektronikus levélcíme: spHqSIESOXPNPE6NMMcQ2a296ZXBidWRhQGtrLmdvdi5odQ==
Hivatali kapu: Rövid név: KBTK
KRID: 461434357
Honlap URL-je: https://www.kk.gov.hu/kozepbuda
Ügyfélszolgálat elérhetősége: gdRhACjZYAtTMZ34mMa296ZXBidWRhQGtrLmdvdi5odQ==
1027 Budapest, Frankel Leó utca 7-9.
Vezetők neve, beosztása, elérhetősége: https://kk.gov.hu/szervezet-kb
Szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége: Szervezeti egységek vezetőinek neve és elérhetősége
Illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége: Dr. Kalina Katalin
hRgQwVDP6NzMhDMa296ZXBidWRhQGtrLmdvdi5odQ==
Ügyfélfogadási rend: Ügyfélfogadás intézményeknek:
1027 Budapest, Frankel Leó utca 7-9.
Hétfő-Csütörtök 9:00 - 12:15
belső rend szerint

Ügyfélfogadás lehetőség szerint email útján egyeztetett időpontban, egyébként:
1027 Budapest, Frankel Leó utca 7-9.
Hétfő; Csütörtök 9:00 - 12:15
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek: Intézmények elérhetőségei
A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek az adatai: Irányítás és felügyelet
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra
1027 Budapest, Fő utca 80.
LrHiaLe9mmW2OMNT1bm9yYS5zemlsYWd5aS52ZWRyZXNuZUBray5nb3YuaHU=
Esélyegyenlőségi referens: Meskó Gyula Gábor
1027 Budapest, Frankel Leó utca 7-9.
gqpmQEEIkqtEdUW8jZMOmJWrZ2Fib3IuZ3l1bGEubWVza29Aa2suZ292Lmh1
Információbiztonsági felelős: Motyovszki György
1027 Budapest, Fő utca 80.
FSAnQuEP2QcZ3lvcmd5Lm1vdHlvdnN6a2lAa2suZ292Lmh1
Visszaélés bejelentési felelős: Dr. Kalina Katalin szakmai vezető,
dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra adatvédelmi tisztviselő
1027 Budapest, Fő utca 80.
lLPqWcDLjePBH5TcONja296ZXBidWRhQGtrLmdvdi5odQ==
Integritás tanácsadó:
Integritás adatlap:
Kis-Szabó Mónika
1027 Budapest, Fő utca 80. "SK" felbontásra

Integritás tanácsadó
Integritás adatlap
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapító Okirat: 2024, 2023, 2022, 2020, 2016
Törzskönyvi kivonat: 2016
Tanulói létszámra vonatkozó adatok: 2016-2021
A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok: A Közép-Budai Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét érintő joganyag
Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ 2020
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2022
A közfeladatot ellátó szerv által fentartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai: 2024
A Közép-Budai Tankerületi Központ hatáskörébe tartozó hatósági ügyek megnevezése és az eljárás folyamata A hatósági ügyek megnevezése és az eljárás folyamata
Az ügyfél általános jogai és kötelezettségei a hatósági eljárás során Az ügyfél általános jogai és kötelezettségei
Érintetti joggyakorlás személyes adatok kezelése tárgyában Adatvédelmi tájékoztató
Hozzáférési kérelem minta
A belső visszaélés-bejelentési rendszerről Adatkezelési tájékoztató
Közszolgáltatások: A közfeladatok felsorolása
A szerv nyilvántartásai: A nyilvántartások listája
Fejlesztéshez kapcsolódó dokumentumok: Fejlesztési Terv 2023-2027
Esélyegyenlőséghez kapcsolódó dokumentumok: Helyzetelemzés
Intézkedési Terv
A szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: Térítési díj és Tandíj Szabályzat 2020
Archív: 2018
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: 2023, 2022, 2021, 2020
A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje 2017

A 301/2016. (IX.30.) Korm. rend. alapján a költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeg 10.000 Ft, legmagasabb 190.000 Ft.
A közérdekű bejelentések és panaszok intézésének rendje: Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos szabályzat 2017
Hírdetmények, közlemények: https://kk.gov.hu/hirek-kozepbudai
Pályázatok: https://kk.gov.hu/hirek-kozepbudai
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
Az előző pont szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
Az előző pont szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.

III. Gazdálkodási adatok
A szerv éves költségvetése: 2023, 2022, 2021, 2020 I., 2020 II., 2019 I., 2019 II., 2018, 2017
A szerv éves költsévetési beszámolója: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
A Tankerületi Központnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2024. I. n.év,
2023. IV. n.év,
2023. III. n.év,
2023. II. n.év,
2023. I. n.év,
2022. IV. n.év,
2022. III. n.év,
2022. II. n.év,
2022. I. n.év
5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája: 2022, 2021, 2019
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: https://kk.gov.hu/hirek-kozepbudai
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről): 2023, 2022, 2021, 2020, 2019
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések A Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.

Információszabadság

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.

Az adatok az alábbi linken érhetőek el:

Menü

Navigáció