Közérdekű adatok

Törzskönyvi alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835244
Elnevezés: KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 1027 Budapest, Fő utca 80.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835248-2-41
KSH statisztikai számjel: 15835248-8412-312-01
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361406
Vezető: Hajnissné Anda Éva
Kinevezés kezdete: 2016.11.30

Felettes szerv: BELÜGYMINISZTÉRIUM
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Központi telefonszám: +36 1 441 1000
Központi e-mail: OIzOlxZRJg2rMdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==
Ügyfélszolgálat: 1818
Honlap: https://kormany.hu/belugyminiszterium
Középirányító szerv: KLEBELSBERG KÖZPONT
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Postai cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Központi e-mail: toHQLjTYAwbCKB5EUED0dWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==
Ügyfélszolgálat: 1818
Honlap: https://kk.gov.hu
ARCHÍV Felettes szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Központi telefonszám: +36 1 795 1200
Központi e-mail: MbcWLvYBTc8MNNNENTzdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGVtbWkuZ292Lmh1
Ügyfélszolgálat: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Honlap: https://2015-2019.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

I. Szervezeti, személyzeti adatok
A szerv hivatalos neve: Közép-Budai Tankerületi Központ
Székhelye: 1027 Budapest, Fő utca 80.
Postacíme: 1027 Budapest, Fő utca 80.
Telefonszáma: +36 (1) 795-8090
Telefaxszáma: -
Elektronikus levélcíme: KbqyZsEDgfm73chimzNa296ZXBidWRhQGtrLmdvdi5odQ==
Hivatali kapu: Rövid név: KBTK
KRID: 461434357
Honlap URL-je: https://www.kk.gov.hu/kozepbuda
Ügyfélszolgálat elérhetősége: wKFc6DmW4YMa296ZXBidWRhQGtrLmdvdi5odQ==
1027 Budapest, Frankel Leó utca 7-9.
Vezetők neve, beosztása, elérhetősége: https://kk.gov.hu/szervezet-kb
Szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége: Szervezeti egységek vezetőinek neve és elérhetősége
Illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége: Dr. Kalina Katalin
IYidFcHKKCgONf3lmza296ZXBidWRhQGtrLmdvdi5odQ==
Ügyfélfogadási rend: Ügyfélfogadás intézményeknek:
1027 Budapest, Frankel Leó utca 7-9.
Hétfő-Csütörtök 9:00 - 12:15
belső rend szerint

Ügyfélfogadás lehetőség szerint email útján egyeztetett időpontban, egyébként:
1027 Budapest, Frankel Leó utca 7-9.
Hétfő; Csütörtök 9:00 - 12:15
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek: Intézmények elérhetőségei
A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek az adatai: Irányítás és felügyelet
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra
1027 Budapest, Fő utca 80.
EYvwhuoZwSzkpTPv5DWzNTbm9yYS5zemlsYWd5aS52ZWRyZXNuZUBray5nb3YuaHU=
Esélyegyenlőségi referens: Meskó Gyula Gábor
1027 Budapest, Frankel Leó utca 7-9.
udbAtGLOmQUGOniYE9W0OjYGTzzZ2Fib3IuZ3l1bGEubWVza29Aa2suZ292Lmh1
Információbiztonsági felelős: Motyovszki György
1027 Budapest, Fő utca 80.
NtYFNWkNZvZ5WI4hUZ3lvcmd5Lm1vdHlvdnN6a2lAa2suZ292Lmh1
Integritás tanácsadó:
Integritás adatlap:
Kis-Szabó Mónika
1027 Budapest, Fő utca 80. "SK" felbontásra

Integritás tanácsadó
Integritás adatlap

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapító Okirat: 2022, 2020, 2016
Törzskönyvi kivonat: 2016
Tanulói létszámra vonatkozó adatok: 2016-2021
A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok: A Közép-Budai Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét érintő joganyag
Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ 2020
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2022
Közszolgáltatások: A közfeladatok felsorolása
A szerv nyilvántartásai: A nyilvántartások listája
Esélyegyenlőséghez kapcsolódó dokumentumok: Helyzetelemzés
Intézkedési Terv
A szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: Térítési díj és Tandíj Szabályzat 2020
Archív: 2018
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: 2022, 2021, 2020
A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje 2017

A 301/2016. (IX.30.) Korm. rend. alapján a költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeg 10.000 Ft, legmagasabb 190.000 Ft.
A közérdekű bejelentések és panaszok intézésének rendje: Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos szabályzat 2017
Hírdetmények, közlemények: https://kk.gov.hu/hirek-kozepbudai
Pályázatok: https://kk.gov.hu/hirek-kozepbudai

III. Gazdálkodási adatok
A szerv éves költségvetése: 2022, 2021, 2020 I., 2020 II., 2019 I., 2019 II., 2018, 2017
A szerv éves költsévetési beszámolója: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
A Tankerületi Központnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2022. IV. n.év,
2022. III. n.év,
2022. II. n.év,
2022. I. n.év
5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája: 2022, 2021, 2019
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: https://kk.gov.hu/hirek-kozepbudai
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről): 2022, 2021, 2020, 2019

Menü

Navigáció