Törzskönyvi alapadatok:

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835057
Elnevezés: DÉL-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 1212 Budapest, Béke tér 1.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835059-2-43
KSH statisztikai számjel: 15835059-8412-312-01
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361362
Vezető: Tóth Endre Tankerületi igazgatóhelyettes
Kinevezés kezdete:
Fejezet: XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
A Tankerületi Központban dolgozók létszáma 32 fő
Összesített tanuló létszám 2023. október 1-jei adatok alapján

7099 gyermek

számított létszám: 7846

művészeti oktatásban részt vesz: 1506

1.      Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

   A Dél-Pesti Tankerületi Központ felettes szervei

 Belügyminisztérium

 Klebelsberg Központ

Irányítás, Felügyelet, fellebbezés

1.1.   A Dél-Pesti Tankerületi Központ alaptevékenységét meghatározó általános jogszabályok 

1.2.   A Dél-Pesti Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

1.3.   A Dél-Pesti Tankerületi Központ szabályzatai

       1.4.   A Dél-Pesti Tankerületi Központ által nyújtott vagy  költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások és annak finanszírozása (Térítési díj és tandíj szabályzat)

1.5.   A Dél-Pesti Tankerületi Központ pályázatai

1.6.   A Dél-Pesti Tankerületi Központnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

1.7. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

               Közérdekű adatigénylések 2022
               Közérdekű adatigénylések 2023

1.8

 A Dél-Pesti Tankerületi Központ adatkezelési tájékoztatója
1.8.1  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

1.9. Dél-Pesti Tankerületi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzat

1.10. Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában

1.11. Köznevelési Statisztikai adatok

         DARI: Köznevelési statisztikai adatok

       1.12.  A Dél-Pesti Tankerület ügyrendjei

          1.12.1  A Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály
          1.12.2  A Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály

2.      Gazdálkodási adatok

2.1.   Éves költségvetés

       2017 évi költségvetés

              2018 évi költségvetés

             2019 évi költségvetés

             2020 évi költségvetés

             2021 évi költségvetés

             2022 évi költségvetés
             
2023 évi költségvetés

            2024 évi költségvetés

            


2.2.   Éves költségvetési beszámoló

              2017 évi beszámoló

              2018 évi beszámoló

              2019 évi beszámoló

              2020 évi beszámoló

              2021 évi beszámoló 

              2022 évi beszámoló

              2023 évi beszámoló


2.3.   Közbeszerzési tervek


2.4.   Ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű beszerzések

2.5.   A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve2.6.   Európai Uniós- és egyéb projektek

                Hazai projektek            

       ERASMUS projektek

       Uniós projekt